Boh existuje. Viem to alebo tomu verím?

Views: 1

Aký je rozdiel medzi vierou v Boha a jednoduchým prijatím toho, že Boh existuje?

Viera zahŕňa aktívnu účasť. Ak skutočnosť existencie Boha nijako neovplyvňuje váš život, znamená to, že pre vás Boh neexistuje, ale existujú len tri písmená B, O a H. Je to ako hviezda objavená v súhvezdí Aldebaran číslo 250386376098DSJDFJHFBV . Skutočnosť, že je tam prítomná, nijako neovplyvňuje moju existenciu a je to to isté, ako že tam nie je, ale existuje len akási množina čísel.

Na druhej strane je správne povedať, že v Boha netreba veriť, treba Ho poznať a uznať. V skutočnosti je potrebné oddeliť existenciu Boha a život Boha. Veríme v Jeho skutky? Čomu vlastne veríme? Ak jednoducho pochopíme, že Boh existuje, tak to vôbec nie je viera. Na to, aby sme pochopili, že Boh existuje, nie je potrebná viera – stačí Poznanie. Ak v nás Poznanie existuje, potom existuje aj Boh. Logickými závermi možno pochopiť, že existuje súbor všetkého existujúceho. Prítomnosť množstva existujúceho predpokladá, že existuje Boh, pretože súhrnné množstvo je nekonečné.  Prítomnosť množiny znamená nekonečný počet množín. A v každej množine je niekto najkrajší, najbohatší atď., a v nekonečnej množine je „najviac“ „nekonečne najviac“.

Aby sme pochopili, že Boh existuje, nie sú potrebné biblie a rôzne bhagavadgíty – stačí jednoduchá logika. V nekonečnej množine je to najnekonečnejšie (najmocnejšie), pretože množina je nekonečná. Na to, aby ste si to uvedomili, je potrebný iba rozum a úprimnosť. Len úprimnosť voči sebe. Ale vykročiť za túto hranicu „len Jeho existencie“, do sveta Jeho zábavy a trikov – to už vyžaduje vieru.

Čo je vlastne Jeho nekonečnosť, Jeho všemohúcnosť, Jeho hravosť? Toto si už vyžaduje vieru. Tu sa už nezaobídete bez svedkov – bez tých, ktorí tam vkročili, dozvedeli sa o tom a vrátili sa vypovedať. Mohli by povedať: „Boh je stĺp s korunou“ alebo „Boh je muž s bradou“. V tomto bode, čo očakávate od Boha, v takýto obraz uveríte.

Ak nepotrebuješ Boha, ale potrebuješ len zelený trávnik, aby svietilo slnko a supermarkety boli plné jedla, v tomto prípade pre teba Boh neexistuje. Ale iba pre Teba. Lebo si sa rozhodol, že ho nepotrebuješ. Nečuduj sa, že iní ho vo svojom svete majú. Lebo On Boh tam je a ty to vieš. Všetci to tvrdia.

Neexistujú však žiadne hmatateľné dôkazy o existencii Boha a ak vám niekto takéto dôkazy podá, tak je to šarlatán. Existenciu Boha možno poznať iba rozumom. Existujú rôzne oblasti reality a na ne sú použiteľné rôzne nástroje poznania a kontaktu. Pocity sú aplikovateľné na materiálnu realitu. Myseľ je aplikovateľná na nehmotnú „nadhmotnú“ realitu, alebo skôr na jej hranicu. Ale pokiaľ ide o najvnútornejšiu realitu, potom len Viera pomôže dostať sa s ňou do kontaktu.

Na hranicu Božieho kráľovstva ideme rozumom, vtedy je použiteľná len viera. Aby sme to zhrnuli, naša cesta pozostáva z 3 etáp:
1. Dokážte sami sebe, že Boh existuje. 
2. Zadajte svojho Boha do súradnicového systému. Dá sa to pochopiť na príklade mesiaca. Ak Mesiac existuje a ovplyvňuje Zem, potom je potrebné vziať do úvahy jeho vplyv, zmerať si s ním svoj život. Rovnako, ak vieme, že existuje Boh, potom určite musí ovplyvniť môj život. Cesta prijatia tej možnosti, že Boh existuje, stále viac a viac prináša do našich životov skutočnosť, že Boh existuje. 
3. Počkajte, kým Boh zapadne do vášho súradnicového systému. Najprv sa k Bohu správame ako k zdroju uspokojenia našich hrubých potrieb, potom ako k zdroju uspokojenia jemnejších potrieb. Potom Mu slúžime na oplátku za niečo, potom Mu slúžime len tak a nakoniec jednoducho nemôžeme neslúžiť, lebo Ho milujeme.

Existencia Boha je súčasť tohto sveta,
rovnako ako existencia ľudstva.


Alexander Dragilev

ZDROJ: https://audioveda.ru/articles/6

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.