História rytierskeho Rádu Hospitalierov Svätého Jána Jeruzalemského, Rodoského, Maltézskeho. Časť 1.

Views: 9

Časť 1. – Púť do Svätej zeme. Nemocnica v Jeruzaleme.

Začiatku 4. storočia sa Palestína a Jeruzalem stali pútnickým miestom. Do Svätej zeme prúdili prúdy zbožných kresťanov z celej Európy, aby sa poklonili svätým miestam – miestam, kde podľa evanjelia prežil Ježiš Kristus svoje posledné dni.

Pre niekoho bola takáto cesta výsledkom jeho zbožného duchovného impulzu, pre niekoho aktom pokánia a očisty od hriechov. V každom prípade to bola cesta dlhá a náročná: okrem plavby z európskych prístavov do palestínskych bolo potrebné presúvať sa na vozoch alebo peši, často pod páliacim slnkom, po kľukatých kamenistých cestách, niekedy bez možnosti doplniť si zásoby vody a potravín. Vzdialenosť a náročnosť cesty viedli k tomu, že veľa pútnikov prišlo do Jeruzalema ťažko chorých. Postarali sa o nich malé pohostinné domčeky a kláštory.

V polovici VI. storočia Pápež Gregor Veľký vyslal do Svätej zeme opáta Proba s cieľom obnoviť staré a vybudovať nové hospice pre pútnikov, ktorých prúd do Jeruzalema sa výrazne zvýšoval.
Púť sa nezastavila ani v období arabského dobývania Blízkeho východu. Arabi spočiatku tolerovali náboženské prejavy pútnikov z Európy, čo sa o Seldžuckých Turkoch povedať nedalo.

V druhej polovici XI storočia. (podľa niektorých zdrojov v roku 1070) obchodník menom Mauro, pôvodom z talianskej mestskej republiky Amalfi, ktorý obchodoval s maloázijskými prístavnými mestami, dostal od egyptského kalifa Bomensora, vládcu Palestíny, neďaleko Božieho hrobu – tzv. chrám, ktorý bol postavený na mieste, kde bol umučený Ježiš Kristus – povolenie na otvorenie nemocnice v Jeruzaleme (lat. gospitalis) – hospicu pre pútnikov putujúcich na sväté miesta. Spočiatku, počas svojho raného vzniku, bol hospic zasvätený alexandrijskému patriarchovi sv. Ján Eleimon, ktorý žil v 7. storočí. Pútnici z Európy nazývali túto nemocnicu „Nemocnica svätého Jána Milosrdného“. Neskôr jej patrónom stal sv. Ján Jeruzalemský (krstiteľ). Odtiaľto pochádza aj názov bratstva, starajúceho sa o chudobných a chorých pútnikov a preukazujúci milosrdenstvo a súcit tým, ktorí to potrebujú – Bratstvo Johanitov.

Bratstvo Nemocnice sv. Jána Jeruzalemského.

Po určitom čase (podľa nepriamych odhadov – do roku 1080) sa spolu s benediktínskymi mníchmi vytvorilo v novovytvorenom pohostinskom dome malé bratstvo, ktoré pomáhalo núdznym pútnikom, ktorí prišli z Európy pokloniť sa Božiemu hrobu, a nemocnica sa zmenila na kláštor s nemocnicami, kostolom sv. Márie Latinskej a kaplnkou sv. Márie Magdalény. A to všetko – na vzdialenosť iba “doletu kameňa od hrobu Pána.”

Za prvého rektora hospicu bol zvolený Fra Gerard de Thorn. Pod jeho vedením bol postavený kostol v mene sv. Jána Krstiteľa a nová veľká nemocnica, pozostávajúca z dvoch samostatných budov: pre mužov a pre ženy. V kostole sv. Jána Krstiteľa slúžili benediktínski mnísi. Deň narodenia Jána Krstiteľa sa medzi členmi nového bratstva stáva obzvlášť uctievaným sviatkom. Prví bratia mnísi sa začali nazývať Bratia Nemocnice svätého Jána Jeruzalemského. Príklad Gerarda a jeho bratov inšpiroval mnohých jeho súčasníkov, ktorí s radosťou prijali na seba kláštorné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti a zložili prísahu „chudobných Bratov Nemocnice sv. Jána“.

Pokračovanie v 2. časti – Vytvorenie Rádu sv. Jána Jeruzalemského


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.