O slasti a strasti.

Kto sa dopúšťa krivdy, hreší – lebo rozumné bytosti boli Vesmírnou Prírodou stvorené kvôli sebe navzájom, aby si navzájom náležite prospievali, a nie aby si škodili. Ten, kto jej vôľu prestupuje, zrejme hreší proti najctihodnejšiemu Stvoriteľovi.

Tiež ten, kto klame, hreší proti tomu istému Stvoriteľovi, lebo Vesmírna Príroda je príroda skutočného bytia – existencie. Toto bytie je v úzkom vzťahu ku všetkému, čo tu naozaj je. Však sa tiež hovorí Vesmírnej Prírode „Pravda“, a ona vskutku je prvou príčinou všetkého pravdivého. Kto teda úmyselne klame, hreší v tom zmysle, že sa dopúšťa bezprávia klamaním. No hreší aj ten, kto klame neúmyselne, a to v tom zmysle, že sa ocitá v nezhode s Vesmírnou Prírodou a že svojím rozporom s prirodzenosťou vesmíru porušuje jeho poriadok. Je totiž v rozpore so sebou samým, kto sa dáva strhnúť na odporovanie Pravde, lebo už pred narodením sa mu dostalo od prírody schopností, ktoré nevyužil, a teraz už nie je schopný rozoznávať lož od Pravdy.

A skutočne hreší aj ten, kto sa zháňa po rozkošiach, ako by boli skutočné dobro, a kto sa vyhýba strastiam, ako by boli zlo. Taký človek určite bude na Vesmírnu Prírodu často reptať, že zlým a dobrým neudeľuje podľa zásluhy, pretože zlí často žijú v rozkošiach a dojednávajú si k tomu prostriedky, kým dobrí upadajú do strasti a v okolnosti, ktoré ich spôsobujú. A okrem toho ten, kto sa bojí strastí, iste sa bude báť všetkého, čo sa mu vo svete prihodí, a už to, že žije v neustálom strachu je bezbožné. Kto sa zháňa po rozkošiach, ten sa určite nezdrží bezprávia, a to je zrejmá bezbožnosť.

Tí, ktorí chcú nasledovať prírodu a sú s ňou jednomyseľní, musia sa tiež správať ľahostajne k týmto veciam, s ktorými Vesmírna Príroda zaobchádza ľahostajne, lebo inak by bola to oboje nestvorila, keby sa k obom nesprávala ľahostajne. Kto sa teda tiež nespráva sám ľahostajne k slasti i strasti, k smrti i životu, k sláve i nesláve, s ktorými Vesmírna Príroda zaobchádza bez rozdielu rovnako, zrejme hreší.

Tvrdenie, že Vesmírna Príroda s týmito vecami zaobchádza „bez rozdielu rovnako“, možno vyjadriť aj inak:

Toto všetko býva takto rovnako údelom ľudí v postupnosti diania terajšieho i neskoršieho
podľa akéhosi prazámeru Prozreteľnosti, podľa ktorého sa vo svoj čas kedysi odhodlala
práve k tomuto usporiadaniu Sveta, keď zlúčila určité zárodočné prvky budúcich vecí
a presne vymedzila Tvorivé Sily bytostí,
aj ich premien a postupnosti.Marcus Aurelius

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.