SLOVO tvorí

Slovo je určitý súbor zvukových vibrácií, ktoré v hmotnom svete vyvolávajú určitú rezonanciu. Je rozdiel, ak sa vyslovuje slovo iba tak… alebo vyslovujeme Slovo Vedome, s Porozumením a s Citom. Takýmto spôsobom vyslovené Slovo Tvorí – spúšťa množstvo programov na pretvorenie skutočnosti – z aktuálneho stavu na iný. Spôsobuje v ľuďoch ochotu a snahu urobiť niečo viac, len aby sa stalo to, čo ich oslovilo. Iba Vedome a so Zámerom vyslovené Slovo vie osloviť.

Je dôležité pracovať na svojej reči. Pozorovať ju, očisťovať ju od nevhodných a prázdnych slov. Veľakrát používame zbytočné a nevhodné citoslovcia, ktoré namiesto obohatenia reči, našu reč vyslovene znehodnocujú. Rovnako je to s používaním hrubých a vulgárnych slov nevhodným spôsobom. Slová potrebujeme mať pod svojou kontrolou.

Väčšina ľudí ešte nekontroluje svoje slová a zvuky, ktoré vydávajú. Hlavne v návale emócii ľudia nie sú schopní udržať kontrolu nad svojimi slovami a keďže to už je podporené emóciou a je zosílená Sila Slova, vtedy ide naozaj o tvorenie negatívnych životných situácií jak u toho, s kým alebo o kom hovoríme, tak aj u nás. A verte, u nás viac. Kontrola nad slovami je výraznou schopnosťou, ktorá dokáže meniť ľuďom život.

Bezchybné používanie Slova musí byť vlastnosťou všetkých, ktorí touto schopnosťou uskutočňujú zmeny v Realite. V tomto našom Javnom Svete. Kedysi sa kontrolovalo umenie používať Slovo a vnímanie nutnosti čistoty reči. U verejne činných osôb sa sledovalo používanie zbytočných slov, nadávok a parazitických pokrivených výrazov a slov. Procesu učenia ,, Ako krásne hovoriť“ sa venovalo veľmi veľa pozornosti. Dokonca existovala špeciálna veda – Rétorika. Ešte nedávno sa vyučovala na školách. No dnes sa na školách uprednostňujú a povoľujú iné hodnoty, ktoré majú za úlohu znehodnotiť schopnosť a silu reči.

Našťastie sa zachovali kruhy ľudí, ktorí majú za úlohu ochraňovať a zachovať Pravý Zmysel Slov, ktorých význam bol premenený a zničený kvôli obmedzenej miere chápania, alebo nízkej úrovne vedomia dnešných ľudí. Je to nevyhnutné aj preto, aby sa zachovala historická stopa a Pamäť Národa a Zmysel pôvodných Obrazov, ktorými ľudia mysleli a chápali veci a dianie vo svojej dobe.

Dodnes sú medzi nami ľudia, ktorí reč dokonale ovládajú. Nie parazitickým spôsobom. Spôsobom pôvodnej Múdrosti Predkov – vo svojej skutočnej Sile Slova. Chránia túto Múdrosť pre generáciu ľudí schopných Tvoriť – Pre Tvorcov. A táto doba sa práve prebúdza…


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.