Stručný náhľad do zásad rytierskeho života.

Nahliadnutie tretie – o zásluhách.


*
Rytieri, ktorí dosiahli a naďalej konajú
dobré a veľké skutky vďaka svojmu Rozumu
a obratnosti vo svojej činnosti,
aby uhájili svoju česť
a pomáhali brániť česť svojich bratov a príbuzných,
takí rytieri si zaslúžia chválu.
Preto nech sa čo najviac rozpráva
o ich dobrých skutkoch,
aby boli ponaučením iným.
*
Keď Boh vo svojej milosti dopraje niektorým,
aby vykonali viac dobrých skutkov ako ostatní,
mali by byť takí ľudia oceňovaní a ctení.
Ak niekto nevidí, alebo nedokáže oceniť veľký čin,
stojí mu v ceste závisť.
Preto taký musí pracovať na sebe,
aby dosiahol stav, ktorý mu umožní oceniť a vážiť si
dobré a veľké skutky a aj toho, kto ich vykonal.
*
Aj málo významný čin,
pokiaľ je dobrý a pomohol človeku,
alebo napravil krivdu, je hodný
povšimnutia, uznania a chvály.
*
Všetci rytieri, ktorí konajú dobro
a úspešne v tom pokračujú,
by mali byť ctení všetkými ľuďmi vo svojom okolí,
ako sa sluší ctiť si dobrých rytierov.
Rovnako sa sluší ctiť si ušľachtilé  činnosti,
ktoré prevyšujú všetky ostatné bežné činnosti.
*
Mali by sme si ctiť tých rytierov, ktorí
za cenu vlastného odriekania, veľkých nákladov
a neraz aj na úkor vlastnej bezpečnosti
podnikajú činnosti, ktoré sú na prospech
celej spoločnosti a krajiny, kde pôsobia.
*
Najviac si zaslúži ten,
kto si počína najlepšie.
*
Treba si vážiť a ctiť tých mužov,
ktorí sa často vystavujú fyzickému nebezpečenstvu
a odriekaniu pohodlia, aby zabezpečili
bezpečný život ľuďom v krajine.
*
Veľkú úctu si zasluhujú tí rytieri,
ktorí z rôznych dôvodov opúšťajú
svoju krajinu a svoju rodinu,
aby zabezpečili rôzne veci pre chod a blaho spoločnosti
a mierový prechod k novým vymoženostiam.
*
Každý, kto si v rytierskom povolaní vedie dobre,
by mal byť oceňovaný a ctený
a je našou úlohou pozorovať tých, ktorí sú lepší
a učiť sa od nich tým, že im bude načúvať
a pýtať sa ak niečo nevie,
aby právom bol učený Rytierom Činu.
*
Ten, kto má viac šťastia a príležitostí konať dobré a veľké skutky
a javne si dobre plní svoje rytierske povinnosti v porovnaní s inými,
zaslúži si a je hoden úcty, ktorú by mu ostatní
mali prejavovať.
*
Kto koná dobrých skutkov viac, ako iní,
zaslúži si väčšie zásluhy, aj chválu,
aj obdiv iných.
*
 Rytierom, ktorí vyvinuli nemalé úsilie, námahu
a svoje obmedzené prostriedky
pre dobro a blaho Rádu a spoločnosti,
náleží úcta a chvála svojich druhov.
Z tejto uznanej pocty získavajú uznanie,
vzostup postavenia, zisk a navýšenie všetkých výhod.
*
 Berme omnoho väčší ohľad na činnosť tých,
ktorí vstupujú do diania s vypätím vlastných síl a strádania
aj napriek strate vlastného pohodlia.
Aj napriek nebezpečenstvu sa do takých činností
púšťajú z vlastnej Vôle, bez potreby dosiahnutia
osobného zisku, cti, či osobnej finančnej odmeny.
Treba si vysoko vážiť týchto činov a ľudí,
lebo sa rozhodli obetovať svoju časť života pre prospech Celku,
pre Vyššie Ciele, ktoré iní ľudia nie sú schopní,
alebo ochotní vykonať, či dokonca vidieť.
*
 Kto bol svedkom veľkých činov,
alebo vie o dobrých činoch,
mal by o nich hovoriť, aby tí,
ktorí tie činy konajú,
mali vážnosť medzi ľuďmi.
*
 Ak niekto robí niečo dobré,
zasluhuje si chválu od iných,
ktorí to nedokážu.

*

Ak si chce Rytier vytvoriť svoju povesť
klamstvom a nepravdou, stráca
svoju česť a uznanie.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.