Všetko je inak, ako si myslíme.

Views: 1

Veci sa majú inak, než si myslíme. Nikto z nás síce nevie, ako to všetko presne je, no môžeme s určitosťou povedať, že je to inak, než sa zdá. Myslíme si totiž to, čo nás naučili. A keďže nás to naučili tí, ktorí tiež nevedia, lebo sa to naučili od tých, ktorí nevedeli… mali by sme tú nevedomosť zastaviť. Nevedomosť nás totiž vedie k tomu, aby sme počúvali rady tých, o ktorých si myslíme, že nám radia, lebo im na nás záleží. No v mnohých prípadoch nám radia zo zištných dôvodov, či už svetských, alebo takzvaných duchovných. V oboch prípadoch manipulačných.

Našťastie je tu Večné Poznanie. Je to Poznanie, ktoré je prazákladom všetkých múdrostí, ktoré poznáme. Večné Poznanie je v tom, že všetky duchovné tradície majú jeden Istinný prastarý Pravdivý základ, na ktorom všetky náboženské a duchovné prúdy a smery vznikali a vznikajú dodnes.

Zánik všetkých čiastkových relígií bude začiatkom sprístupnenia Skutočnej Pravdy všetkým ľuďom na Zemi. Nikto im v tom nebude brániť, ani skresľovať to, čo vedia. Sami pochopia, keď uvidia Skutočnú Pravdu o Svete, o Bohu, o Stvoriteľovi, Tvorení a o svojom ľudskom živote.

Poznať svoje Skutočné Ja, svoje Prirodzené Ja, znamená Poznať svoju Prirodzenú Podstatu. Každá živá bytosť má potenciál prejavenia svojej Vyššej úrovne Vedomia s cieľom prebudiť sa zo sna a identifikovať Seba v spojení so svojou Podstatou.

Všetci sme vo svojej Podstate jedno Slnko,
no tu na Zemi je každý z nás slnečným lúčom.
Kým je lúč spojený so Slnkom, svieti.
Ak sa jeho spojenie preruší, …S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.