O úcte k rodičom

Základ Múdrosti našich Predkov je v odkaze úcty k svojim rodičom a prarodičom a v záujme o ich život a životný odkaz, ktorý tu po sebe zanechali. Ani jeden ľudský život prežitý vo vašej rodovej línii nebol a nie je zbytočný. Každý človek, ktorý v histórii nášho rodu žil, prežil niečo, čoho kód teraz nesieme vo svojej DNA.

V minulosti sa často hovorilo, že ak dieťa nerešpektuje a nemiluje svojich rodičov, pôsobí ako mladý strom bez koreňov, alebo ako potok, ktorému vyschol zdroj. Každému bolo jasné, že taký človek má pred sebou ťažké časy. Dnes sa pred touto skúsenosťou zatvárajú oči a ľudia sa tvária, že sú to iba babské reči. Znevažujú Múdrosti Predkov a tvária sa, že na googli sa dozvedia všetko, čo potrebujú k životu… nepotrebujú rodičov, nepotrebujú korene… nepotrebujú Zdroj… vystačia si s tým, čo vedia ostatní.

Hovorí sa, že úcta k otcovi prináša človeku úspech a šťastie v jeho kariére a spoločenských aktivitách, ako aj dôveru a stabilitu v živote.

Vyjadrovaná úcta k mame, nám vnesie do života pokoj, spokojnosť, jemnosť a starostlivosť pri styku s okolím.

Ako povedal staroveký grécky mudrc Pittak: 
„To, čo urobíte pre svojich rodičov vy, môžete očakávať aj od svojich detí.“

Azda najdôležitejším spôsobom, ako oceniť rodičov, je odpustiť im. Musíme si priznať, že neexistujú dokonalí rodičia. Tak či onak, rodičia nedokážu splniť očakávania svojich detí. No rodičov si treba vážiť. Sú to naši Darcovia Života, naši pomocníci a sprievodcovia životom, kým sme sa ako deti nevedeli do života zaradiť sami.

Nie je hanba spoliehať sa na rady starších a múdrosť ich šedín, keď potrebujeme v živote robiť dôležité rozhodnutia. Je určite správne vypočuť si názor svojich rodičov, kým ich ešte máte medzi živými. Nech ich slová budú mať akýkoľvek podtón, vždy vám povedia niečo, čo vám môže osvetliť situáciu v ktorej sa nachádzate. Nemusíte ich vo všetkom počúvnuť, stačí si ich vypočuť a zamyslieť sa. Vypočuť si rady svojich rodičov je určitý spôsob, ako im vzdať úctu.

Ďalším spôsobom, ako vzdať úctu rodičom, je rešpektovať ich. Mali by sme hovoriť o rodičoch s láskou. Mať pre nich milé slová, keď sú nažive, a hovoriť o nich pekne, aj keď už nie sú medzi nami.

Čo ešte znamená slovo „ÚCTA“ ?
Najvyššou formou úcty je vďaka.
Preto si vážte svojich rodičov
a buďte im vďační!


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.