Je to môj domov

Stará indiánska legenda hovorí o tom ,ako v lese vypukol požiar. Zvieratá ozlomkrky utekali preč. Len jeden vtáčik neustále poletoval: odletel od požiaru a zas sa vrátil. Robil to stále dokola. Spýtali sa ho, čo to robí.

„Hasím les.“ povedal. „V jazere naberiem do zobáka vodu a vylejem ju na horiace stromy.“

„Si sa zbláznil?“ smiali sa mu.
„S tou vodou, čo dokážeš preniesť, nemáš šancu ten požiar zahasiť.“

„Ja viem,“ povedal. „Ale to nie je o lese, to je o mne. Ten les je môj domov. Musím preň niečo urobiť, inak by som si nemohol sám seba vážiť. Tak robím, čo viem.“

Keď bohovia videli toto odhodlanie, tak spustili lejak a požiar uhasili.

Možno neveríš na bohov. Snáď ale veríš fyzike.
Jeden vtáčik prenesie v zobáčiku jeden mililiter vody.
Milión vtáčikov prenesie tisíc litrov.
S tým sa už dá niečo uhasiť.

Nás je tu päť miliónov…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.