Výber Radcov

Views: 0

KEBY SOM SA RIADIL
RADAMI TÝCH,
KTORÍ MI RADILI,
ABY SOM TO NEROBIL,
NEDOKÁZAL BY SOM NIČ.

Mnohí si to uvedomujeme, no mnohí vôbec nie. Jedine prekonávaním prekážok sú dosahované výsledky. Výsledok je vaša snaha. Prekážky sú snahy tých, ktorí nechcú, aby ste výsledok dosiahli. Na začiatku sú to práve tí najbližší, ktorí sa o vás boja, alebo vám neveria, že to dokážete. To je prvý stupeň, na ktorý musíte vystúpiť, ak chcete dosiahnuť výsledok. Vystúpiť zo svojho komfortu a pochopiť, že sú tu ľudia, čo vám neveria. Alebo sa o vás boja. Alebo sa boja, že o vás prídu, keď dosiahnete to, po čom túžite. Tu veľa ľudí končí. Tu končí veľa ľudských snov.

Radím vám – nevyberajte si radcov z týchto ľudí. Aj keď tam máte silné citové, či emocionálne väzby, nerobte to. Ak chcete niečo dosiahnuť a už ste to prejavili a oni sa preto prejavujú tak, ako sa prejavujú, musíte čo najskôr KONAŤ. Musíte konať, pracovať na tom, čo chcete dosiahnuť, lebo každá ďalšia rada radcov, ktorí sa o vás boja, neveria vám, alebo o vás pochybujú, vás oberá o vašu vieru v seba samého.

Keď začnete konať a objavia sa prvé výsledky, posilní vás to. Začnete byť odolnejší voči vonkajším vplyvom a dokonca sa nájdu aj takí, čo sa k vám pridajú. No buďte obozretní… aj oni teraz prežívajú to, čo ste prežívali vy na začiatku. Pochybnosti a strachy ich okolia začnú pôsobiť aj na vás. Takže pozor na výber radcov. Aj na výber tých, s ktorými máte spolupracovať. Každý má totiž svojich nespracovaných „radcov“.

Proces vášho vývoja musíte mať neustále pod svojou vlastnou kontrolou.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.