Stručný náhľad do zásad rytierskeho života.

Views: 6

Nahliadnutie štvrté – o konaní Dobra.

*
Rytier svojim vystupovaním a činmi koná Dobro
pre spoločenstvo a spoločnosť v krajine, kde pôsobí.
*
Rytieri sú povinní dbať na svoje dobré mravy a chovanie,
či už na spoločenskej úrovni, alebo v bežnom živote.
Rytieri majú byť vzorom a dôkazom toho
je ich chovanie a spôsob života.
*
Rytier sa pri každom jednom skutku pýta sám seba,
ako sa za všetkých okolností chovať čo najčestnejšie.
Robí tak bez toho, aby čakal na napomenutie.
Česť je súčasť rytierskej Mysle.
*
Rytieri si svojim vlastným úsilím
znásobujú Dobro, ktoré sa v nich nachádza,
lebo z Vôle k Dobru, ktorú im Stvoriteľ dal,
vedia čo je správne a vo svojom úsilí
o dosiahnutie Dobra a Harmónie
nešetria ani seba, ani to, čo vlastnia.
Takto sami o sebe vytvárajú Dobrú povesť.
*
Rytier by nikdy nemal klesnúť
na úroveň nenásytnosti akejkoľvek podoby,
či už v jedle, pití, alebo hromadení majetku.
Nenásytnosť povzbudzuje ego a ambície
a tie ničia Dobro a Harmóniu = Cieľ rytierskeho konania.
*
Keď Rytier
z Božej milosti
podáva dobré výkony
a koná Veľké skutky,
radostne, ochotne a otvorene
svojou prítomnosťou vnáša
Harmóniu do spoločenstva
a spoločnosti v krajine,
kde pôsobí.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.