Kráľovstvo krivých zrkadiel.

Či už to boli ezoterické školy v Mezopotánii, duchovné tradície Babylončanov a Asýrčanov, náboženstvá starovekého Egypta, tradičné kultúry starovekej Afriky, šamanské a domorodé tradície rozosiate po celom svete, Grécky mysticizmus a filozofia, gnostici, budhisti, taoisti, židia, moslimovia, staroverci, alebo kresťania, všetkých spája to isté. Túžba po Poznaní.

Najhlbšie duchovné vhľady dovolili vyznávačom týchto tradícii spojiť sa s Poznaním. S najvyšším Poznaním Bytia. Tam sa všetci stretli, v Jedinom Zdroji ľudskej Existencie, ktorému ľudia dali množstvo pomenovaní. A to ich rozdeľuje – nesúlad významov slov. Zdá sa, že okrem Božieho Kráľovstva a Životnej línie Ľudstva, je tu ešte aj kráľovstvo krivých zrkadiel. Zrkadiel, ktoré sú nástrojom, alebo pomôckou k pokrivenému odrazu skutočnej Reality. V tejto sieni krivých zrkadiel každý vidí niečo iné a inak si to vysvetľuje. Preto sú ľudia nedôverčiví k inému – novému výkladu. Vnútorne cítia, že to tak nemusí byť. Navyše pozerajú do svojho krivého zrkadla, ktoré robí svoju prácu dokonale. Zrkadlí skutočnosť a tvári sa, že úplne presne. A my veríme, že úplne presne vidíme a rozumieme Svetu. Napriek tomu, že vieme, že iní vidia Svet inak. A tiež tvrdia, že správne…

Keď už pochopíte, že stojíte pred krivým zrkadlom, nezabúdajte, že rovnako, ako pokrivene vidíte svoje okolie, vidí vaše okolie aj vás samotných. Ak to chcete zmeniť a žiť v Pravde, opustite kráľovstvo krivých zrkadiel. Možno bude pre vás Svet chvíľu neznámy a nepochopiteľný, no jednoznačne zostane pravdivý.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.