Obraz Nového Sveta

Nemôžeš vysvetliť niečo čo vieš, niekomu kto o tom nikdy nepočul a nikdy s tým nemal skúsenosť. Nemôžeš slepcovi opísať svetlo, keď od narodenia žije bez zraku. Jeho Myseľ to nevie vyobraziť, nevie si to predstaviť. Nevie si predstaviť ani farby trávy, kvetov, či oblohy. Môžete sa spolu o tom rozprávať, no v jeho Mysli bude odlišný obraz, ako je ten, čo vidíš ty svojimi očami.

Rovnako je to s novým Svetom. Ten starý sa rúca, prestávajú fungovať základné spoločenské procesy. A ak je tu niekto, kto vie ako bude vyzerať nová KULTÚRA SPOLUŽITIA, môže o tom hovoriť… no ľudia, ktorí ešte stále žijú starým spôsobom, si nevedia predstaviť žiť inak. Vedia si predstaviť žiť lepšie (podľa svojich vlastných predstáv) no nie úplne inak. Neveria, že je možné zmeniť Svet len tak… jednoducho, aby všetko bolo v jednom duchu novej Kultúry Spolužitia.

Zložitý svet a zložitý spôsob života v ňom, vytrhol ľudí z jednoduchosti. Je preto potrebné, aby ľudia uverili, ABY ZAČALI VIDIEŤ, že sa dá žiť úplne inak aj na Slovensku. Stačí len vytvoriť inú Kultúru Spolužitia. Lepšiu, ako je tá, v ktorej žijeme dnes. A na to predsa máme… ak si to samozrejme vytvoríme my Slováci a nie zas niekto iný pre nás.
Začnime už niečo robiť pre nás všetkých a pre naše deti.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.