Stručný náhľad do zásad rytierskeho života.

Nahliadnutie piate – o uznaní v Bratstve.


*
Každý, kto si v rytierskom povolaní vedie dobre,
by mal byť oceňovaný a ctený.
Rytier by mal pozorovať tých bratov,
ktorí sú vo svojom povolaní lepší
a učiť sa od nich tým, že im bude načúvať
a pýtať sa, ak niečo nevie,
aby tak bol právom
učený Rytierom činu.
*

Berme omnoho väčší ohľad na činnosť tých,
ktorí vstupujú do diania a procesov
s vypätím vlastných síl a strádania pohodlia
a aj napriek nebezpečenstvu sa
do takých činností púšťajú z vlastnej Vôle
bez potreby dosiahnutia osobného zisku,
cti, či osobnej peňažnej odmeny.
Treba si vysoko vážiť takých činov a ľudí,
lebo sa rozhodli obetovať svoju časť života
pre prospech Celku a pre Vyššie Ciele,
ktoré iní ľudia nie sú schopní,
alebo ochotní vykonať,
či dokonca ani vidieť.
*
Ľudia rytierskeho stavu sa musia
s najväčšou starostlivosťou snažiť o to,
aby neutrpeli na svojej cti, ktorú si budujú
vlastnými činmi Dobra a šľachetnosti.
Preto si títo ľudia zasluhujú
v spoločnosti väčšiu úctu.
*
Rytierom, ktorí vyvinuli nemalé úsilie,
námahu a svoje obmedzené prostriedky
pre Dobro a blaho Rádu a spoločnosti,
patrí úcta a chvála svojich druhov a bratov.
Z tejto pocty získavajú uznanie,
vzostup postavenia v Ráde,
zisk a navýšenie všetkých výhod
.
*
Aj keď je pravda,
že sa na niekoho berie väčší ohľad
a dostal väčšie ocenenie a úctu,
nesmieme si kvôli tomu
menej vážiť druhých,
lebo v každom, kto koná
dobré a veľké skutky, je Dobro.
Je veľmi potrebné, aby práve Dobru
bolo umožnené pôsobiť a byť
súčasťou všetkých činností
a skutkov Rytiera.
*
Rytieri by mali v spoločnosti hovoriť
o dobrých a veľkých skutkoch
jak vlastných, tak svojich druhov,
aby sa šírila zvesť o šľachetnosti Rytieroch.
Takto sa zároveň ľudia môžu poučiť
z ich Múdrosti a odhodlania
konať Dobro v každej situácii.
*
Ak si chce Rytier
vytvoriť svoju povesť
klamstvom, nepravdou
a privlastnením si cudzích skutkov,
stráca svoju česť a uznanie.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.