Jednoduchí…

Dovoľte mi so všetkou úctou pripomenúť vám, že Život je veľmi, priam až neuveriteľne dôležitý. Je v neustálom plynutí… nezastavuje sa… pretože Život v Čase v plnej kráse plynie, aby cez ľudské bytie pozdvihol Vedomie Zeme. Každý deň by sme mali myslieť na to, že sme tu preto, aby sme konali Dobro, aby sme v Láske budovali naše vzťahy a aby sme v úcte pristupovali človek k človeku a spoločne budovali Svet pre budúce generácie.

Akýkoľvek okamih nepozornosti, alebo disharmónie, narúša a špiní tok Života. Dbajme na každý okamih plynúceho Života v našom tele a v našej Mysli, aby sme zachovali čistotu, Svetlo a Harmóniu na miestach, kde sme čo i len chvíľku pôsobili.

Aby sme to dokázali, potrebujeme udržiavať Harmóniu v sebe. Predovšetkým v Mysli. Kontrolujte myšlienky, ktoré prechádzajú priestranstvom vašej Mysle. Nie je náhoda, že sú také, aké sú. Vy ste majiteľom svojej Mysle, vy máte dohliadať na to, aké myšlienky sa v nej udomácňujú.
Nech máme v Mysli iba čisté a svetlé myšlienky.

Kontrolujte aj čistotu svojej duše. Možno vám poviem niečo, na čo nie ste zvyknutí. Pohľad z iného uhla pohľadu. Pokúste sa nad tým zamyslieť. Vnímajte svoju dušu ako proces. Nie ako vec, nie ako osobu – je to proces, pohyb v procese Života. Duša je plynutie Života vo vás, v Duchu. Ak si uvedomíte svoju dušu ako proces, ako tok Života vo vás, viete ten tok udržiavať v čistote. Ak dohliadate na životný proces, ak ste v tom procese vedomí, vaša duša vo vedomom procese zostáva čistá, žiarivá. Zostáva vo Svetle Života.

Žite jednoDucho – v jednom Duchu s vašou Podstatou. V jednom Duchu. Nedovoľujte iným duchom, aby sa napájali na vašu Podstatu. Zostaňte jednoDuchí. Toto sa od nás očakáva…


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.