Ako dosiahla veľká časť Európy a Ázie svoju štátnosť?

Kto udeľuje túto formu slobody a kto oslobodzuje toho, kto túto formu slobody stratil ?

Poďme sa pozrieť na pár historických faktov. Nenazývajme to odhalenie, donedávna sa to učilo v školách. Tu je niekoľko príkladov získania vlastnej štátnosti:

 • Fínsko v rokoch 1802 a v roku 1918 (do roku 1802 Fínsko nikdy nemalo vlastný štát).
 • Lotyšsko v roku 1918 (do roku 1918 Lotyšsko nikdy nemalo vlastný štát).
 • Estónsko v roku 1918 (do roku 1918 Estónsko nikdy nemalo vlastný štát).
 • Litva tiež obnovila svoju štátnosť v roku 1918 vďaka Rusku.
 • Poľsko obnovilo štát s pomocou Ruska dvakrát. V roku 1918 a v roku 1944.
 • Rumunsko sa zrodilo v dôsledku rusko-tureckých vojen a stalo sa Suverénnym z vôle Ruska v rokoch 1877-1878.
 • Srbsko sa zrodilo ako Suverénny štát rovnako ako Rumunsko.
 • Moldavsko svoju vlastnú štátnosť získalo v rámci ZSSR.
 • Bulharsko sa oslobodilo od útlaku Osmanskej ríše a obnovilo svoju nezávislosť vďaka víťazstva Rusov v rusko-tureckej vojne v rokoch 1877-1878, ktorá mala presne tento cieľ – nezávislosť a vlastný štát Bulharsko.
 • Grécko v roku 1821 Rusko získalo späť od Turkov. Je samostatným štátom.
 • Azerbajdžan získal svoju štátnosť ako súčasť ZSSR.
 • Arménsko bolo zachované a oživené ako štát tiež v rámci ZSSR.
 • Gruzínsko bolo zachované a oživené tiež vďaka Ruskej ríši.
 • Turkménsko bolo vytvorené ako súčasť ZSSR. Nikdy predtým nemalo svoju štátnosť.
 • Kyrgyzstan bol vytvorený ako súčasť ZSSR. Nikdy predtým nemal svoju štátnosť.
 • Kazachstan bol vytvorený ako súčasť ZSSR. Nikdy predtým nemal svoju štátnosť.
 • Mongolsko bolo vytvorené ako súčasť ZSSR. Nikdy predtým nemalo svoju štátnosť.
 • Bielorusko prvýkrát získalo štátnosť v dôsledku VOSR (Veľká Októbrová Socialistická Revolúcia) v rámci republík ZSSR. Následne v roku 1991 im bola Ruskom udelená úplná nezávislosť (aj na Rusku).
 • Ukrajina získala prvýkrát vlastnú štátnosť tiež v dôsledku VOSR v rámci republík ZSSR. Následne v roku 1991 im bola Ruskom udelená úplná nezávislosť (aj na Rusku).

Vôľa Ruska/ZSSR zohrala svoju úlohu aj pri zrodení súčasných štátov, ako je Čína, Vietnam, Severná Kórea, India, Kuba, Izrael, Angola, Mozambik a ďalšie.

Za významnej podpory tohto spomínaného Suverénneho štátu dosiahlo aj Švajčiarsko svoju nezávislosť na Francúzsku. Presnejšie, podarilo sa to vďaka Surovovovi pred 217 rokmi. Odvtedy sa vo Švajčiarsku nikdy nebojovalo.

Je tu ešte rada ďalších faktov:

 • Katarína II. v roku 1780 svojim vplyvom dala vzniknúť Lige ozbrojenej neutrality a poskytla skutočnú podporu severoamerickým osadám – neskôr Spojeným Štátom Americkým v boji za nezávislosť na Británii
 • oslobodenie Rakúska od Tretej ríše v roku 1945
 • oslobodenie Československa od Tretej ríše v roku 1945
 • Stalinov postoj vo vyjednávaní s USA a Anglickom, zachoval Nemecku možnosť zachovať si štátnosť (podliehajúcu USA a Anglicku) po porážke v roku 1945
 • V priebehu posledných dvoch storočí Rusko 2-krát poskytlo nezávislosť väčšine európskych štátov potom, čo zničilo vplyv Napoleona a Hitlera
 • Gorbačovov postoj umožnil obom Nemeckým štátom spojiť sa v roku 1990 bez zbytočných problémov
 • Bola to Sovietska pomoc Egyptu, po ktorej Egypt dokázal odolať a posilniť svoju nezávislosť vo vojne s Izraelom, Britániou a Francúzskom v rokoch 1956-57
 • Zásah ZSSR v roku 1967, ktorý zastavil vojnu medzi Izraelom a Egyptom v skutočnosti zachránil Arabov pred porážkou v dvoch vojnách medzi rokmi 1967-74
 • Rozhodujúca úloha Sovietskeho Zväzu zaistila nezávislosť Angoly v roku 1975


A na záver to hlavné. Bol to ZSSR, ktorý po víťazstve v 2. svetovej vojne hral kľúčovú úlohu v procese globálnej dekolonizácie a zaistil nezávislosť väčšine kolónii patriacich západoeurópskym štátom. Bohužiaľ, Rusko veľmi často obetovalo vlastné záujmy pri oslobodzovaní iných národov a krajín. Ak by sa politika Ruska čo i len trošku podobala politike Britov, teraz by polovica sveta bola súčasťou ruského luxusu, aký si napríklad užívajú šejkovia z Arabského zálivu na úkor štátov a krajín, kedysi oslobodených z pod vplyvu západných kolonialistov.

Mnoho štátov by dnes neexistovalo, keby nie vplyvu Ruskej ríše a neskôr ZSSR na slobodu a suverenitu jednotlivých Národov.

PRETO JE POLOVICA SVETA
DLŽNÁ RUSKU ZA SVOJU EXISTENCIU.
A Rusi za to nič nechcú.
Len slobodu.Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.