Plynutie v Čase…

Čas nezastaviteľne plynie. Je to jeho vlastnosť. Je v neustálom pohybe a my ten pohyb času využívame na život. Aj život je plynutie. Neustále a nezastaviteľné plynutie, v ktorom máme možnosť získať Životnú Múdrosť. Alebo ju nezískať. Je to na každom z nás, ako kto svoj život zhodnotí v Čase, ktorý má určený na život tu na Zemi.

Málokto si uvedomuje hodnotu Času. Väčšina ľudí ju vníma nesprávnym spôsobom, alebo ju nevníma vôbec. No v skutočnosti má Čas hodnotu Života. Tí, čo to vedia, využívajú Čas Človeka, aby na ňom parazitovali. Nastavili pravidlá spoločnosti na neustály ekonomický progres, určili cenu, ktorú nazvú cena práce a využívajú čas iných ľudí na sebaobohacovanie. Držia ľudí nevedomosti, aby sa o tieto princípy nezaujímali a zahlcujú ich informáciami, ktoré k získaniu Životnej Múdrosti nepotrebujú. Bežní ľudia si ani neuvedomujú, že nežijú svoj vlastný život, ale venujú svoj život niečomu inému.

Parazitovanie na skutočnej hodnote Času sa stalo štandardom našej doby. Upozorňujú na to hlavne starší ľudia, ktorí si ešte pamätajú dobu, keď ľudia mohli svoj Čas strávený na Zemi využívať predovšetkým na Dobré ciele a na ľudské Dobro. Dnes sú tým cieľom iba peniaze… a moc.

Čas nezastaviteľne plynie a s ním aj vývoj ľudskej spoločnosti. Vo vývoji sa občas stane, že nastanú chyby, no následne sa chyby musia napraviť. Našťastie vždy máme čas, dať Času zas jeho skutočnú hodnotu – hodnotu Života.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.