Medziľudské vzťahy

Views: 0

Všetci o nich vieme, všetci vieme, že sú veľmi dôležité, máme ich ako súčasť svojho osobného, aj spoločenského života a napriek tomu im nevenujeme dostatok pozornosti, aby sme ich vylepšovali. Medziľudské vzťahy sa dnes iba kritizujú. No kde vidíme snahu o zlepšenie tohto spoločenského problému?

Možno by sme mali začať u seba a položiť si otázky:
Aký som?
Ako sa vnímam ja?
Ako pôsobím na iných ľudí?
Vidím seba tak, ako ma vidia ostatní?
Ako ma iní ľudia vnímajú?

Zvyčajne si len myslíme, ako nás iní vnímajú, no nie vždy je to tak, ako si to myslíme. A to je zdrojom mnohých nedorozumení, ktoré v našich životoch vznikajú. Náš postoj k iným a naše reakcie na nich, vytvárajú situácie v našom živote. Sme to my sami, kto reaguje na iných ľudí. Nie sme povinní vždy reagovať. Nie sme povinní venovať pozornosť všetkému, čo sa okolo nás deje. Mnohé situácie s nami vôbec nesúvisia a zbytočne sa snažíme byť ich súčasťou. Mnohokrát ľudia nepotrebujú vedieť náš názor a už vôbec nepotrebujú počuť našu kritiku na veci, o ktorých nič nevieme.

Na druhej strane, ak nás niekto požiada o pomoc, či o radu, sme ochotní pomôcť? Sme vtedy pripravení venovať časť zo svojho času, aby sme si vypočuli niekoho zo svojich blízkych? Vypočuli, poradili, pomohli…

Zvyčajne na toto dnes ľudia čas nemajú. Vravia, že majú svojich starostí dosť. No pritom reagujú na politiku, šport, pozerajú seriály, sledujú médiá poskytujúce lži a polopravdy, diskutujú o tom, čo nevedia zmeniť. Venujú týmto témam hodiny času denne.

Je to správne využitý čas?
Zlepšujeme tým naše vzťahy?Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.