Rady staršieho rytiera mladšiemu – O vytrvalosti

Views: 1


Nezaoberaj sa príliš prekážkami, ani nestrácaj čas rozhodovaním, ako ich prekonať. Ak si na dobrej ceste k dobrému cieľu a chceš v tej ceste pokračovať, v tej chvíli, ako prídeš k prekážke, KONAJ.
Tvoja Myseľ sa v tej chvíli upokojí a Ty budeš cítiť, ba priam vedieť, ako postupovať.


*

Nikdy si nepripúšťaj myšlienku, že by si mohol zlyhať. Nech je situácia akákoľvek, vždy je to proces, ktorého si súčasťou a ten sa vyvíja podľa toho, ako myslíš, ako sa rozhoduješ a ako konáš v daných situáciách. Buď vždy silného srdca, pevný a sebavedomý. Vždy očakávaj dobrý výsledok a vždy smeruj k svojmu Cieľu. Len takto si nikto nepodvolí tvojho silného Ducha
a ty dosiahneš svoj vytúžený Cieľ.


*

Za každých okolností rob vždy všetko, čo je v tvojich silách. Zachovávaj si v srdci pravú a istú nádej, ktorá pochádza od Stvoriteľa, že Ti vždy pomôže. Nespoliehaj sa len na svoju silu, ani len na svoju inteligenciu, ani sa nespoliehaj len na svoju šikovnosť, ani na svoju moc, ale spoliehaj sa na Najvyššieho Stvoriteľa, ktorého spojenie s tebou ťa robí výnimočným.
Sám osebe nemôžeš dosiahnuť nič, iba to, v čom ti On pomôže. Preto by si sa nemal ani príliš báť, ani príliš radovať, alebo sa príliš znepokojovať udalosťami, ktoré ešte len nastanú, ale buď vďačný a zver sa do rúk Toho, kto ti milostivo dával a dáva všetko, čo máš a dopomohol ti dostať sa až tu,
kde si ten, kto si – Rytier.


*

Ak máš pocit, že ťa opúšťa šťastie, je to skúška predovšetkým pre tvojich priateľov. Keď ti Život vytvorí túto situáciu, ostanú s tebou len tvoji skutoční priatelia a odplaší to tých, ktorí nimi nikdy neboli.


*

Ak sa niečo nedarí, buď vždy pevný a múdry, pretože zákonite sa to musí zmeniť, ak vytrváš vo svojom nacielení, vo svojej neochvejnej viere a v činnosti, ktorá ti je k cti.


*

Zvažuj, komu zdôveríš svoje tajomstvá, lebo dokiaľ si ich nechávaš pre seba, máš ich vždy pod kontrolou, no akonáhle si ho prezradil, si vydaný na milosť a nemilosť tomu, komu si ho zveril.


***

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.