Prichádza éra, ktorá sa volá Sunrise

Views: 7

Ľudia sú len takí, akí sú… náš Národ je presne taký, aký je. Niekto je viac sklamaný, niekto menej sklamaný, niekto je veriaci, niekto neveriaci a niekto verí a ani nevie, v čo verí – žijúci v tom, že verí správne. Čo sa týka viery… netreba veriť. Ja zo svojej vlastnej skúsenosti som bol tiež x-krát oklamaný a vyhodnotil som to v sebe tak, že som bol dostatočne nepripravený v danej chvíli a nikto ma neoklamal, ale oklamal som sa sám – tým, že som v danej chvíli nebol pripravený. Čo to znamená?

Ak ľudia veria, tak preskakujú jeden dôležitý krok a to je dôvera. Predtým, ako človek začína veriť, mal by niekomu dôverovať, alebo nedôverovať, podľa toho či chce veriť, alebo chce neveriť. Ja každému odporúčam neveriť. Z toho dôvodu aj všetky informácie, ktoré prichádzajú ku mne, ja preverujem minimálne z troch strán. Tri body tvoria povrch.

Ak my niečo hovoríme a my niečo tvrdíme a chceme robiť Dobro, tak to Dobro musíme najprv zrodiť sami v sebe. Ľudia očakávajú, že im niekto bude pomáhať, alebo z akýchkoľvek dôvodov im robiť Dobro, pritom sami nie sú schopní to Dobro robiť a ani nie sú schopní to Dobro prijať. My vieme, akí sú ľudia. My nekonštatujeme stav, akí sú ľudia. To robia naši bratia politici, alebo novinári, alebo im podobní diskutéri, ktorí diskutujú a nikdy v živote v rámci diskusie k ničomu nedôjdu. My na rozdiel od nich nediskutujeme. My tvoríme. Tvoríme tak, že v priebehu najbližších dní spustíme naše banky a Národ a konkrétny človek, nemám na myslí fyzickú osobu, ale mám na mysli živý človek, to pocíti.
K živému človeku… ľudia chodia na všelijaké semináre a chcú si dokázať a potrebujú papier k tomu, aby boli živí. Zaujímavé je, že dokument, alebo doklad o tom, že sú živí vydávajú holanďania. To je tiež paradox. Do tohto anglosaského mora ja nemám záujem vstupovať.

My sme Slovania. Všetky aktíva, ktoré máme, máme od Roda. Ľudia ani nevedia, ako funguje Globálny Finančný Systém z toho dôvodu, že sú „s-prostí“. Znamená to slovom prostí – že nerozmýšľajú, čo Slovom tvoria. Tvorí sa Slovom. A ešte predtým sa tvorí myšlienkou. Preto sme my museli cez myšlienku a Slovom tvoriť Dobro, lebo my sme tu prišli kvôli tomu, že ideme tvoriť Dobro. Ideme sa deliť. Prichádza Nová Éra v novej sfére. Prichádza éra, ktorá sa volá Sunrise. Úsvit. Slnko vychádza do tej tmy, v ktorej sme žili počas Noci Svaroga. Pre tých, ktorí tomu rozumejú. Noc Svaroga skončila v roku 1996 a do roku 2012 bolo prechodné obdobie. Po roku 2012 vznikali inštitúcie, ktoré mali čo povedať aj do našej činnosti z toho dôvodu, že Slovenské Podielové Družstvo ROD je súčasťou viacerých medzinárodných suverénnych inštitúcií, aj finančných. To je tiež dôležité a my to aj vyjavujeme prostredníctvom našich webových stránok, aby ľudia postupne zisťovali, čo to Slovenské Podielové Družstvo ROD je.

Najpodstatnejšie je, že je to naše spoločné Družstvo, aj tvoje, aj každého z nás. Absolútne. Do posledného Slováka, ktorý tu žije. Alebo kdekoľvek inde vo svete.

His Highness Emil


ZDROJ: Z rozhovorov pre Slovanské Noviny

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.