Pozornosť

Views: 0

Dnes ľudia venujú pozornosť všetkému a každému. Teda… snažia sa o to. Podnetov a ľudí je okolo nás tak veľa, že naša Pozornosť pláva len po povrchu. Vraj pre nedostatok času… a čo ak to je inak? Čo ak tých podnetov sme prijali viac, než je potrebné? A keďže všetkému snažíme dávať svoju Pozornosť, nie sme schopní zájsť hlbšie do Podstaty, kde sa nachádza pochopenie, objavenie ľudských hodnôt, prepojenie na úrovni sŕdc a duší, či dokonca na úrovni Ducha, ak ide o živú prírodu, do ktorej samozrejme patrí aj človek. Na to sa v súčasnosti akosi pozabúda… V snahe o digitalizáciu a AI napojenie sa veľké percento ľudí už prestalo orientovať na hodnoty srdca, duše a Ducha.

Emocionálne problémy však vznikajú práve preto, že sa človek prestáva prirodzene kontaktovať s iným ľuďmi. Nezaujíma ho, čo človek prežíva, ale ako vyzerá. Nezaujíma ho, čím prešiel, ale čo má. Nezaujíma ho, aký je a kto je, ale akú má pozíciu a kde. Orientuje sa na umelé technológie, cez ktoré filtruje svoje vzťahy, ktoré mnohokrát nie je schopný zvládnuť, keď prerastú do reálnej živej spolupráce, čí spolužitia človeka s človekom. Ďalší si myslia, že si vystačia sami a sami v sebe si našli spôsob, ako hodnotiť situácie, ľudí a situácie.

Našou úlohou je žiť vo vzájomnosti. Človek s človekom. Nachádzať si k sebe cestu. Objavovať spôsoby spolupráce, spájania sa, prepájania našich aktivít, aby vznikali nové možnosti pre ďalších ľudí. Sme jeden ľudský Rod a kým nám v hrudi bije srdce, žijeme spoločne tu na Zemi. Našou úlohou je žiť ľudsky, reagovať srdcom, vytvárať harmóniu života ľudského Rodu. Je našou úlohou, úlohou každého jedinca nájsť si k sebe cestu.

Mali by sme zvážiť, či nám stačí našou Pozornosťou plávať po povrchu vecí a hodnotiť ľudí zvrchu, čo sa pri nedostatku času stalo normou, alebo venujeme svoj Čas, svoju Pozornosť ľuďom, situáciám a veciam, aby sme prenikli viac do Podstaty. Nie je všetko také, ako si myslíme, keď to vidíme, alebo spoznáme. Naopak – všetko je iné… iné, než sa zdá.

Medzi zdaním a Znaním
je obrovský priestor,
ktorému by sme mali
venovať viac Pozornosti.

Nie sme povinní reagovať na všetko, čo nám kto podhodí pred oči. Nie všetko je Pravdou a nie všetko je dôležité. Mnohé informácie môžeme aj ignorovať. Riskujeme tým síce, že nebudeme vedieť všetko čo sa deje okolo, ale chcete vedieť všetko? A deje sa to naozaj? Dnes sa rozpráva hocičo… Nie sme povinní všetkému a každému venovať svoju Pozornosť. Dokonca nie sme povinní ani každému odpovedať. Nie každý, kto nám venuje pozornosť, je našim priateľom. Riskujeme síce, že si o nás bude myslieť niečo iné, než si o sebe myslíme my, ale – je to pre vás až tak dôležité?

Nie sme tu preto, aby sme iba evidovali počet informácií, počet ľudí, počet udalostí vo svete. Máme si pomôcť. Nestačí len vedieť a zreferovať, čo som sa dozvedel. Našou úlohou je s tým niečo urobiť, keď som to už svojou Pozornosťou prijal do svojho osobného života. Zamyslite sa – čo všetko obsahuje váš život?

Naučme sa rozlišovať,
kto si zaslúži vysvetlenie,
kto má dostať odpoveď
a kto vôbec nič.

Svoju Pozornosť by sme mali používať takým spôsobom, aby sme dosiahli stav vlastnej spokojnosti s tým, čo vieme, čo dokážeme, aké kvality v sebe rozvíjame a že si to aj užívame. A pri kontakte s inými ľuďmi môžeme zdieľať svoje vlastné skúsenosti, kvality a rovnako by sme mali vedieť prijať skúsenosti a kvality iných.

To je to, čo nás pozdvihne – vzájomnosť – vzájomný úprimný záujem o kvality človeka, ktorý je so mnou.
Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.