Kto kedysi mohol vládnuť a pomáhať ľudu

V dobe vznikajúcich rytierskych Rádov a ich vysokého postavenia v spoločnosti sa do týchto dôležitých spoločenských postavení vyberali vhodní jedinci veľmi prísne. Nie každý mohol byť vybraný a nebola to ani záležitosť dedičstva. Tituly sa nededili. Ani šľachtické postavenie. To sa robilo neskôr. Bohužiaľ.

Rytieri, aj šľachtici museli byť vybavení múdrosťou, chytrosťou, silou ducha, aj telesnou silou. Pestovali si svoje schopnosti ducha, aj tela, aby boli uznaní, ctení a hlavne, aby dokázali jak v dobe mieru, tak aj v dobe vojny brániť svoj ľud. To bola úloha silného muža a len tí najlepší zo silných si získavali úctu vo svojich kruhoch, aj v celej spoločnosti.

Tieto osobnosti neboli vyberané a vyzdvihované preto, aby žili v pohodlí a užívali si bohatstvo. Boli to práve tí vyvolení, ktorí dokázali vyniesť dôležité rozhodnutia, boli za ne plne zodpovední a boli schopní niesť bremeno svojho ľudu na svojich pleciach. Aby sa vybrali tí správni jedinci, boli dlhodobo pozorovaní, skúšaní neľahkými úlohami, ktoré otestovali ich vlastnosti, rozvážnosť a silu. Dostávali množstvo otázok, aby sa prejavila aj ich miera múdrosti a schopnosti rozhodovať. Aby mohol človek vládnuť nad ľuďmi, prešiel si mnohými skúškami, ktoré dokazovali jeho schopnosti a pripravenosť. V tej dobe sa schopnosť vládnuť považovala a ctila. Preto rytieri a šľachtici boli skutočne uznávaní a ctení jak vo svojich kruhoch, tak aj verejnosťou.

Rytieri boli skutočne vyvolení muži, ktorí uprednostnili prospech ľudu pred svojim vlastným. Boli vyberaní, aby chránili svoj ľud, aby vykonávali spravodlivosť a zachovávali právo a aby prejavovali súcit a milosrdenstvo, kde to bolo vhodné.
Rytieri boli vybraní, aby boli opatrní a šetrili tým čo majú, aby pri rozdeľovaní toho, čo majú, nerozdeľovali nehodným ľuďom a takým, čo páchajú zlé skutky. Boli vyvolení, aby udeľovali právo tomu, kto si to zaslúžil.
Rytieri boli vybraní, aby sa vyhýbali dlhému pobytu na jednom mieste a dohliadali na spravodlivé riešenia v prospech celého ľudu na veľkom teritóriu, často sa ukazovali a pohybovali medzi ľuďmi, aby načúvali a dávali odpovede týkajúce sa záležitostí konania všeobecného, aj osobného Dobra.
Rytieri boli vybraní, aby dodržiavali vyslovené sľuby a dohodnuté záväzky. Ich šľachetnosť nikdy nezniesla ohováranie druhých mužov a žien a stáli vždy ako ochrancovia slabších a bezbranných.

Rytieri pri stretnutí s protivenstvom a neprávom, vedeli znášať ich tlak a múdro, statočne a s veľkou odvahou chránili svoj ľud. Svoje postavenie vždy využívali v prospech všeobecného Dobra.


Rytierske zásady a rytiersky vplyv
vždy zabezpečoval spoločnosti spravodlivosť
a všeobecný prospech.


Až keď sa rytierske a šľachtické tituly začali dediť
a udeľovať pre prospech samo-vyvolenej skupiny,
začala sa spoločnosť prepadať do chudoby.


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.