Uvedomovaním k Uvedomeniu

„Staroveké védske učenie opisuje obaly tela, či vrstvy duše, počnúc fyzickou a duševnou sférou predstavujúcou podmienený svet, v ktorom žije väčšina ľudí. Pokračujúc jemnými sférami, kde patrí energetická a astrálna sféra, Vyšší Rozum a archetypálne formy Existencie. A uzatvára to sféra, v ktorej nie sú myšlienky, ani pocity.

Uvedomenie si prvotného Vedomia a prebudenie vlastného Vedomia v sebe, rozosieva ilúziu všetkých týchto sfér do sfér ľudského života, ako ho poznáme my. Každý na svojej úrovni uvedomenia. Preto má každý človek inú predstavu o týchto sférach, inak ich chápe a inak svoje pochopenie dokáže využiť vo svojom živote. To všetko je v poriadku. Rovnako, ako je v poriadku, keď deti v škole dostávajú to isté učivo a každé dieťa chápe učivo na svojej úrovni pochopenia a vedomia.

Každému raz príde Čas Uvedomenia. Každému v inom čase jeho osobného vývoja. Niekomu v detstve, inému v dospelosti, Ďalšiemu na sklonku života a niekomu neskôr. Všetko je to v poriadku. Na čom však záleží je to, aby sme Múdrosť získanú skúsenosťami a Uvedomením využívali vo svojich životoch tu na Zemi. Svojim príkladom dokážeme dopomôcť k Uvedomeniu iným ľuďom.

Každý na svojej úrovni ovplyvňuje Múdrosťou, Ľudskosťou a Čestnosťou iných ľudí na ich úrovni. Nie je k tomu potrebné posudzovať, odsudzovať, kritizovať a ponižovať. Kto posudzuje, toho budú posudzovať, kto kritizuje, privoláva kritiku, kto ponižuje, bude ponížený.

Pestujme cnosti, ako je Múdrosť, Ľudskosť a Čestnosť, aby sme sa mohli na sklonku života pokojne obzrieť a spokojne odísť domov…

Každý z nás vytvára svoju vlastnú hudbu Života, ktorá znie len kým žijeme. Jediný hudobný nástroj, ktorý ju hrá, sme my sami. Akonáhle odtiaľ odídeme, hudba stíchne a ostane len pocit zanechaný v ľuďoch, ktorí boli dostatočne blízko nás, aby našu hudbu počuli. A uvedomovali si jej krásu aj po našom odchode…


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.