O KONANÍ

Využijem dve príslovia,
aby sa mi ľahšie vyjadrilo to, čo chcem povedať:

„Keď fúka vietor, ktorý je predzvesťou zmien, niektorí ľudia začnú okolo seba stavať múry, no iní začnú stavať veterné mlyny.“

Teraz je ten čas.
Teraz je čas rozhodnúť sa, ako začneme konať. Komu a čomu začneme dôverovať a na koho stranu sa prikloníme. Je čas sa rozhodnúť, či ideme stavať okolo seba múry, alebo využijeme naše skúsenosti, aj skúsenosti našich Predkov a začneme sa zaujímať o to, čo sa vlastne deje, aby sme tomu správne porozumeli a mohli sa aj správne rozhodnúť. Možno tomu porozumieme správne hneď a začneme konať v súlade so zmenami. Možno na to potrebujeme viac času a chceme ešte chvíľu pozorovať, ako sa veci udejú. No ak si myslíte, že zmeny sa nás týkať nebudú a preto sa budete starať iba a len o seba, je to prinajmenšom nerozumné. Stačí sa pozrieť okolo seba a uvedomiť si, čo sa tu stalo…

„Ten najlepší čas, kedy si mohol zasadiť strom, bol pred 20 rokmi. Druhý najlepší čas je teraz.“

Teraz je ten čas.
Teraz je čas zasadiť strom – urobiť to správne rozhodnutie a urobiť niečo aj pre ostatných. Nie je všetko iba o zisku. Nie je všetko iba o zárobku. Ak chceme naozaj urobiť niečo pre naše deti, nemôžme byť zameraní iba na peniaze.
To, čo sme sa rozhodli urobiť ako spoločnosť pred 20 rokmi, žijeme dnes. To, čo sa rozhodneme urobiť ako spoločnosť dnes, budú žiť naše deti a vnúčatá.

Ja nám všetkým zo srdca prajem, aby naše rozhodnutie bolo správne, aby bolo správne vykonané a aby bolo aj správne prijaté našim okolím. To sa stane len vtedy, ak budeme myslieť na nás všetkých – na náš Národ a na svoj ROD.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.