Kolektívna Myseľ sa mení

Views: 60

Svet sa mení a to je znakom toho, že sa zmení aj celá paradigma, ktorá držala ľudstvo v doterajších nastaveniach. Mení sa takzvaná Kolektívna Myseľ, napĺňa sa novým Poznaním, z ktorého ľudstvo môže čerpať. Uvoľňujú sa nové liečebné postupy, nové technológie, nové spôsoby spracovania prírodných surovín, vytvára sa nový typ riadenia Sveta. Nový spôsob bytia vo Svete. Je rozhodnuté – všetko sa zmení… a UŽ SA TO MENÍ.

Vedomie buduje niečo nové. Aj my sme budovatelia – Tvorcovia nových spoločenských, aj technologických prúdov Nového Sveta. Našim pričinením sa to môže stať rýchlejšie, alebo celý vývojový proces spomalíme. Záleží to od toho, ako sa k tomu postavíme. Ak nás ovládne Strach z nového, budeme chvíľu vyčkávať a pozorovať “bláznov”, ktorí sa do toho pustia ako prví. Ak zatúžime po lepšom a krajšom živote hneď, konáme v prospech tohto Cieľa a všetko sa začne meniť hneď.

Sme v tom všetci. Spolu. Čím skôr sa prepojíme v jeden Celok, tým lepšie pre nás všetkých. Sme ľudstvo, sme Celok. A aj keď nám minulé „múdrosti“ nahovárali, že každý z nás je individuálna bytosť a na ničom tak nezáleží, ako na jednotlivcovi, faktom je, že bez jednej individuality ľudstvo určite prežije.

Je to ako so slnkom. Ľudstvo je Slnko a každý človek je jeden lúč. Ak sa lúč odpojí od Slnka, Slnko nezhasne, zhasne lúč…

Preto je zjednotenie tak dôležité…
… a preto niekomu tak veľmi záleží na tom, aby sa jednotlivci od Celku oddelili. Aby stratili Silu.

Dnes to už chápeme.
S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.