PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S INFORMÁCIAMI 1.časť

Views: 6

Práca s informáciami je dôležitá. Je to to prvé, čo sa musíte naučiť na svojej ceste sebapoznania.  Správna práca s informáciami zabezpečuje efektívny pokrok na vašej ceste sebazdokonaľovania. Ľudia však zabudli, ako pracovať s informáciami. Lepšie povedané, niekto veľmi chcel, aby ľudia na túto zručnosť zabudli.

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S INFORMÁCIAMI:

1. Pravidlo: Je potrebné vedieť oddeliť informáciu od jej nosiča.
Niekto môže byť nepolepšiteľný podvodník, ale zároveň je to aj výborný automechanik. Áno, má povesť podvodníka, ale dá sa od neho naučiť zručnosť v opravovaní áut. Alebo je to práve on, kto vám vaše auto dokáže kvalitne opraviť. Väčšina ľudí má blok – “Prečo ho počúvaš, je to podvodník.” Áno, človek môže mať nízku úroveň duchovného rozvoja a uvedomenia a jeho myseľ môže byť ignorantská. Je to prirodzené. Zároveň môže mať ten istý človek geniálne zručnosti.

Existuje svetonázor včely a svetonázor muchy. V čom je rozdiel? Mucha môže lietať nad širokou lúkou plnou kvetov , pritom vždy objaví hnoj. A včela opačne. Tá môže lietať aj nad poľom plným hnoja a nájde kvetinku.
Väčšina ľudí je ako mucha, podvedome alebo vedome orientovaná tak, aby najprv videla to negatívne. Neschopnosť oddeliť informáciu od jej nosiča vedie k tomu, že ľudia prehliadajú užitočné veci, ktoré by si mohli vziať. Alebo ich jednoducho neberú, lebo nie sú ochotní ich prijať. Áno, je pravdou, že tým nič nestratia. Ale nezískajú mnoho vecí a mohli by! A práve toto je premárnená príležitosť.

Alebo iný príklad: nepáči sa vám učiteľ fyziky a fyzika sa tak okamžite stane zlým predmetom. Alebo ste hľadali nejaké vzácne vedomosti a keď ste zistili kto ich má, nezdal sa vám ten človek sympatický a odmietli ste ho aj s vedomosťami. Vezmite si vedomosti odkiaľkoľvek a vložte ich do svojho pohľadu na svet. V každom vreci sú predsa dobré, aj zlé zrná. Netreba posudzovať informácie podľa nositeľa! Dobré zrná môžu byť aj v starom a deravom vreci. Neposudzujte informácie podľa nositeľa!

2. Pravidlo: Plochý svetonázor s dvoma kategóriami „áno“ a „nie“. 
Ľudia majú dva póly posudzovania – „prijímam“ a „odmietam“.


Napríklad informácia, že človek pochádza z opice.

Niektorí ľudia tomu okamžite veria. Prečo? Pretože to vyslovila autoritatívna osoba. A môžu dokonca cítiť nejakú vnútornú odozvu.

Iní tú istú informáciu odmietajú. Pretože to nie je súčasťou ich svetonázoru, alebo osoba, ktorá túto informáciu vyjadrila, nie je pre nich autoritou.

Toto všetko je lineárne myslenie v zmysle „áno“ alebo „nie“. Toto nie je ani ploché myslenie. Je to len čiara. Tí, ktorí pracujú s informáciami, vedia, že existuje aj tretia kategória svetonázoru. Táto kategória je – PRIPÚŠŤAM.

Znamená to, že nehovorím „áno“ ani „nie“. Pripúšťam myšlienku, že by to tak mohlo byť. To nás k ničomu nezaväzuje. Keď osoba prijme informácie spoliehajúc sa na autoritatívne vyhlásenie, prijímaná osoba sa bude cítiť neistá v tejto znalosti. Osoba si ešte nie je 100% istá, že je to pravda. Možno ho o tom niekedy presvedčí jeho vedomie, no sú úrovne nášho podvedomia, ktoré s tým nesúhlasia. 

Človek, ktorý slepo prijíma informácie, sa pripravuje o vnútornú harmóniu. Akékoľvek informácie musia byť overené vlastnými skúsenosťami. Keď prijímate informácie bez vlastnej intuitívnej skúsenosti, pripravujete sa o súzvuk – harmóniu. Je to režim vedomia a podvedomia (v tomto prípade rezonancia medzi vedomím a podvedomím). 

To isté platí pre tých, ktorí okamžite odmietajú informácie. Ak nie sú niektoré poznatky zahrnuté do svetonázoru takýchto ľudí, odmietajú ich. Podvedomie v tomto prípade tiež zareaguje a na povrch vedomia vyplávajú pochybnosti. 

Vnútornú neistotu pocítia aj tí, ktorí informáciu okamžite prijmú, aj tí, ktorí informáciu okamžite popierajú, bez toho, aby ju preverili vlastnou skúsenosťou. 

Neponáhľajte sa s prijatím a neponáhľajte sa ani s odmietnutím. Len si to dovoľte na nejaký čas pripustiť ako jednu z možností, kým to otestujete vlastnými skúsenosťami. Aj keď existujú nové informácie, ktoré nezapadajú do kruhu vášho svetonázoru a vy ste jednoducho priznali fakt ich existencie, časom môžu  do seba harmonicky zapadnúť, keď sa rozsah vášho svetonázoru rozšíri na podvedomej úrovni bez toho, aby ste do seba vniesli disharmóniu. Ak bola daná informácia falošná/nepravdivá, potom to podvedomie vylúči zo svojho kruhu znalostí.

Ak dve informácie do seba nezapadajú,
neznamená to, že jedna z nich je nepravdivá. 
Možno ich len niekto nesprávne spojil.

Slepé prijatie a slepé popretie bránia aktívnemu poznaniu podvedomia. Myseľ a logika začnú premáhať intuíciu a cítenie.

Pýtali sa raz jedného starca:
„Ako ste dokázal žiť tak dlho ?” 
„Proste sa nikdy s nikým nehádam.” 
„Ale to je nemožné.”
„No, možno to je pre ľudí nemožné, ale pre mňa je to možné…”

3. Pravidlo: Hĺbka porozumenia.

„Z tisícky tých, ktorí počujú, len jeden pochopí. 
Z tisícky tých, ktorí rozumejú, sa len jeden začne rozvíjať. 
Z tisícky tých, ktorí sa začali rozvíjať, to dosiahne len jeden.“ 

Védska Múdrosť.
  Mnohí počuli a mnohí aj vedia, že existujú zdroje vedomostí, napríklad knihy, ktorých opätovným čítaním sa dozviete niečo nové, čo ste nezachytili pri prvom čítaní. Keď si to prečítate tretíkrát, objavíte ešte hlbšiu časť vedomostí. Dá sa to pozorovať v prameňoch starých písiem. Hĺbka pochopenia prijatých informácií priamo závisí od sily a jasnosti vedomia. Ale o tom neskôr. 

Väčšina ľudí vníma iba informácie prvého rádu – povrch ľadovca.

Pokračovanie v 2.časti


Dmitrij Lapšinov

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.