PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S INFORMÁCIAMI 2.časť

3. Hĺbka porozumenia.

„Z tisícky tých, ktorí počujú, len jeden pochopí. 
Z tisícky tých, ktorí rozumejú, sa len jeden začne rozvíjať. 
Z tisícky tých, ktorí sa začali rozvíjať, to dosiahne len jeden.“ 

Védska Múdrosť.
  Mnohí počuli a mnohí aj vedia, že existujú zdroje vedomostí, napríklad knihy, ktorých opätovným čítaním sa dozviete niečo nové, čo ste nezachytili pri prvom čítaní. Keď si to prečítate tretíkrát, objavíte ešte hlbšiu časť vedomostí. Dá sa to pozorovať v prameňoch starých písiem. Hĺbka pochopenia prijatých informácií priamo závisí od sily a jasnosti vedomia. Ale o tom neskôr. 

Väčšina ľudí vníma iba informácie prvého rádu – povrch ľadovca.


Informácie prvého rádu sú iba počuté informácie. Ešte neanalyzované a nepremyslené. Žiaľ, väčšina ľudí si len na základe tohto povrchu ľadovca buduje svoj svetonázor a vyvodzuje závery. Majú iba „Prijímam“ alebo „Odmietam“.

Potom človek začne tieto informácie študovať a analyzovať. Napriek snahe informačného priemyslu sa pre neho informácie stávajú hlbšími. Hneď ako začneme študovať, začneme si všímať, čo sa skrýva pod vodou. Čím hlbšie prenikáme, jemnejšie detaily vedomostí získavame – to sú informácie druhého rádu – hĺbka ľadovca.


Je to len premýšľanie na úrovni mysle, rozumu a intelektu, ešte bez spojenia srdca, bez intuitívneho prežívania. Pomocou intelektuálneho potenciálu bude človek schopný extrahovať ďalšie aspekty obrazu (to, čo vytiahne, keď začne výraznejšie rozumieť povrchu ľadovca). Pomer informácií druhého rádu je niekoľkonásobne významnejší ako informácií prvého rádu. Informácie druhého rádu objavujeme vtedy, keď si pomocou svojho intelektu dohľadáme a pochopíme hlbšie vrstvy vedomostí.

Stále však existujú skreslenia informácií druhého rádu. Nikdy neviete, čo má človek na mysli. Logické znalosti vždy zaostávajú za intuitívnymi znalosťami.

Potrebujeme overovací systém. 
Overovacím systémom je
naše vlastné srdce, intuícia. 
Toto je podvedomé poznanie,
poznanie, o ktorom myseľ nič nevie.


Keď človek dostal informáciu (informácie 1. rádu) a pochopil ich (obdržal informácie 2. rádu), potom začne chápať, že to nie je všetko. Ľadovec sa predsa odniekiaľ odtrhol… niekde je ľadová hora – Ľadovec. Pochopenie tejto úrovne prichádza vtedy, keď je potrebné našu skladačku informácií prepojiť s celkovým obrazom svetonázoru. Keď sa s informačným obrazom ponoríme hlboko do seba, rozjímame a sústredíme sa naň, zapájame podvedomie. V prípade úspechu dostávame intuitívne skúsenosti – informácie tretieho rádu. 

Napríklad:
Všetky písmená, bukvy, runy, karuny atď. – stále ide o informácie prvého rádu. Potrebujeme k tomu zmenený stav Vedomia.

Ak ste sa v zmenenom stave vedomia (v hlbokej a jasnej koncentrácii) zamerali na Runu a tá sa stala multidimenzionálnou, potom je to informácia tretieho rádu, po ktorej okamžite získate intuitívny zážitok priameho živého poznania tejto Runy. Toto je jeden z príkladov, ako sa dá takýto nástroj použiť na získanie intuitívnych vedomostí v akomkoľvek smere. Napríklad Dza Zen – zenová meditácia na kánony.


Informácie tretieho rádu vo svojom objeme, rozsahu a hĺbke sú jednoducho neporovnateľné s informáciami, ktoré mal človek predtým. Toto všetko je myslenie do hĺbky. Keď človek odovzdáva informácie cez svoj intelektuálny potenciál a cez svoje srdce. Stáva sa to naopak. Najprv človek dostane informácie, potom ich prenesie cez svoje srdce a potom svoj intelektuálny obraz. Poradie nie je dôležité, všetko závisí od toho, že pochopenie a odovzdávanie informácií cez vaše podvedomie vedie k tomu, že človek dostane štandardný a nie skreslený obraz – dostane Pravdu. V opačnom prípade dôjde k nepravdivosti, skresleným informáciám – „pokazený telefón“.

Pokračovanie v 3.časti

Dmitrij Lapšinov


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.