PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S INFORMÁCIAMI 3.časť


Spojenie skúseností a vedomostí!

Väčšina ľudí nevyužíva svoj vnútorný potenciál. Keď dostanú informácie prvého rádu, začnú ich šíriť, alebo dokonca vnucovať alebo učiť iných, dokonca aj na základe dobrých a jasných úmyslov. Namiesto toho, aby najprv nasmerovali svoj potenciál na pochopenie hĺbky týchto informácií, tieto informačné omrvinky z povrchu ľadovca s nadšením zdieľajú a šíria medzi sebou mysliac si, že objavili Múdrosť a Pravdu…

Nerozumejú, že keby to pochopili, nebude potrebné tieto informácie šíriť. Samotný priestor Priestranstvo aktivuje kľúče v podvedomí tých, ktorí sú na to pripravení a tvoria synchronicitu udalostí, pretože na podvedomej úrovni sme všetci navzájom prepojení. 

Najprv treba pochopiť význam. Na pochopenie neskresleného významu sa Poznanie musí stať živým, t.j. intuitívnym. Šírenie informácií do šírky je pomerne intenzívne, ale do hĺbky nie je kvalita týchto informácií vždy rovnaká. Mnoho ľudí dostáva informácie, ale nie všetko je pochopené. Toto je obraz súčasného informačného sveta. Zasypaný povrch nepotrebnými informáciami. Nepochopené zdieľanie skreslených informácií. Všetko je na povrchu skreslené. A je aj veľké skreslenie dnešných tradícií, vyznaní a vierovyznaní.

Pripomeňme si starodávny výraz opísaný vyššie:
„Z tisícky tých, ktorí počujú, len jeden pochopí. 
Z tisícky tých, ktorí pochopili, sa len jeden začne rozvíjať. 
Z tisícky tých, ktorí sa začali rozvíjať, to dosiahne len jeden.“

Raz Gautama Buddha povedal: 
“Sedem dynastií osvietených majstrov pominie a dynastia odíde.”
Ôsmy patriarcha bol osvietený, deviaty a tak ďalej až dodnes. Prenášané informácie začali byť skreslené ako pokazený telefón. Vzniklo mnoho tradícií, náboženstiev a bolo prítomných mnoho Krivd. 


Predstavte si tento obraz:
„Jeden osvietený majster zhromaždil svojich študentov a dáva pokyny. Každý rozumie tomu, čo počuje, na svojej vlastnej úrovni a hĺbke vedomia. Potom sa títo študenti stali učiteľmi svojich škôl a každý učil svojich študentov svojej vlastnej pravde. Ich študenti tiež dostávali informácie a chápali ich na svojej úrovni. Rozvinuli sa a stali sa učiteľmi. A tak ďalej až dodnes. Takmer všetko, čo dnes máme v mnohých tradíciách, je mnohotisícročná cesta pokazeného telefónu „Krivdy“, ktorá sa dostala až k nám. A ten zdroj, kde sú informácie „Pravdy“ uložené neotrasiteľne a neskreslené, mimo času a mimo priestoru, je vo vás. Intuitívne informácie. Informácie štvrtého rádu – Nadvedomie, Osvietenie. Ľadovec je v oceáne, oceán je na planéte Zem, Zem je v slnečnej sústave. Slnečná sústava je zasa v galaxii, ktorej dal meno človek – Mliečna dráha. Mliečna dráha spolu s ostatnými galaxiami tvorí Vesmír – Veľkú ilúziu, odrážajúcu sa z hlbín Teba. Fenomén vnútorného a vonkajšieho priestoru, ktorý sa zase nachádza iba vo VAŠEJ MYSLI odrážajúc sa z hlbín Teba. Fenomén vnútorného a vonkajšieho priestoru, ktorý sa zase nachádza iba vo VAŠEJ MYSLI! odrážajúc sa z hlbín Teba. Fenomén vnútorného a vonkajšieho priestoru, ktorý sa zase nachádza iba vo VAŠEJ MYSLI!

Nie ste vo Vesmíre, Vesmír je vo vás! 

Nie si v tele, telo je v Tebe! 

Zdrojom všetkého Poznania
je jeho posledný nositeľ
a tým si Ty!

Táto dvojitá cesta zlomenej telefónnej éry nie je náhodná. Informácie prvého rádu sú kľúčom, také informácie existujú, premýšľajte ďalej a naplňte ich intuitívnym životom. A čím viac kľúčov a ich zakrivení (skreslenie od štandardu Bytia), tým viac potrebuje hľadajúci vyvinúť silnejší a mocnejší filter vnímania sveta, aby v sebe rástol v Duchovnosť a v Pravdu a stal sa dokonalým. 

Všetko, čo teraz čítate, sú to hádanky, ktoré som odvšadiaľ nazbieral, prežil a spojil do jedného intuitívneho obrazu môjho svetonázoru. VLASTNÝ, ten, ktorý je vašou súčasťou, fenomén odrážajúci sa z hlbín vášho Bytia. A TY si tu sám zoči-voči hercovi aj premietačovi tejto skvelej hry – „Poznaj sám seba.“ Hry, ktorú každý sám nazval cez seba samého premietané javy ako Život.

Keďže to čo teraz čítate, je len list, iba článok, toto dielo je Kľúčom prvého rádu (informácie prvého rádu) – Kľúčom klamstva alebo Kľúčom Pravdy. Odpoveď, ktorej porozumiete až vtedy, keď sa pre vás táto informácia stane informáciou tretieho rádu. Všetko je podľa vašich možností. Vaša povaha zareaguje na niektoré veci okamžite, na iné neskôr alebo možno na všetko naraz. Alebo sa nestane nič. Nemali by ste so mnou spájať všetky informácie. Informácie nepatria nikomu.

Keď niečo prijímame, niečo odmietame. 
Je to strácanie celistvosti?
Čo sa deje s Ladou
vo vašom podvedomí?

Pravda je sebestačná, na rozdiel od Krivdy. Nebudú žiadne klamstvá, bude existovať Pravda. Nebude žiadna Pravda, Faloš nebude mať čo skresľovať. Faloš je sekundárna pravda, ktorá je skreslená.

Prečo je Krivda potrebná? Faloš potešuje a robí dokonalým toho, kto ju dokázal zosúladiť s Pravdou. Bez Krivdy niet pohybu k dokonalosti. Len vernosť, naivita a slepá Blaženosť, cesta „ružových okuliarov“. V Krivde sa môžete spoznať len tak, že sa stanete silným a schopným kultivovať Lásku a Jasnosť Vedomia. To umožňuje Duchu rásť. Môžete byť oduševnení, ale nebyť duchovní. Môžete byť duchovní, ale nemať oduševnenosť. V Pravde je ľahké pestovať dušu a rovnako ľahko zaspať.

Ten kto sa zobudí v Krivde už nikdy nezaspí .

Rôzne výrazy a definície sú informáciami prvého poriadku; skúste si prečítať riadky a vidieť podstatu a význam týchto definícií, nie slová a šablóny. Tak ako jedno slovo môže vyjadrovať niekoľko rôznych významov, tak aj jeden význam môže byť vyjadrený niekoľkými rôznymi slovami.
Buďte múdrejší a hlbší.

Aby ste dostali odpoveď na svoju otázku, potrebujete tri komponenty:

1. Človek to musí mať! 
Ak to nepotrebuje, podvedomie to jednoducho zablokuje. Ak človek dostane nepotrebné informácie, aby splnil svoj životný účel, potom tieto nepotrebné informácie zaujmú miesto, ktoré je pripravené pre iný znalostný systém. Tie potrebné informácie budú nahradené inými zaujímavými informáciami.

2. Pripravenosť človeka. 
Ak človek nie je pripravený, vedomosti k nemu jednoducho neprídu. Nebude ich vedieť zvládnuť a ani im nebude rozumieť. Dokáže byť uvedomelý len na povrchu. Keď je žiak je pripravený, učiteľ sa objaví. Ak kultivujete svoje vedomie, zvyšujete svoje vibrácie, potom prijímanie odpovedí a informácií bude vedľajším efektom rozšírenia vášho vedomia.

3. Je potrebná túžba.
Ak nie je prítomná túžba, je to stále prvá úroveň informácií – vrchol ľadovca.

Tri úrovne informácií:

1. Informácie/správy  – informácie 1. rádu
2. Vedomosti/Znanie  – informácie 2. rádu (logické znalosti)
3. Živé Poznanie/  – informácie 3. rádu (intuitívne znalosti)


Vždy si zapamätajte tri zložky:
„ SLOVO “ – „ VÝZNAM “ – „ PODSTATA “


Vyslovené, počuté alebo prečítané SLOVO nie je vedomosť, je to stále iba informácia. 
VÝZNAM je poznanie poznané intelektom iluzórnej mysle. 
PODSTATA je hranica významov – zmyslov osvietenej mysle.


Dmitrij Lapšinov

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.