Je pravda to, čomu veríte ?

Views: 0

Ste si 100 % istí, že to, čomu veríte, je naozaj PRAVDA ?
Ste si 100 % istí, že viete, ako to na Zemi chodí ?
Ste si 100 % istí, že viete, ako fungujete vy sami ?
Ste si 100 % istí, že konáte vždy Dobro ?

Ak by to bolo tak, že to, čomu uverím, je naozaj Pravda a platilo by to na každého rovnako, znamenalo by to, že Pravda je protichodná, že si protirečí, že klame. A to predsa so skutočnou Pravdou nemá nič spoločné.

Ak by sme vedeli, ako to na Zemi chodí, neubližovali by sme jej. Vážili by sme si ju, všetko čo tu je, čo patrí do Prírody, by sme mali v úcte. Všetky prírodné zdroje, lesy, vodu, vzduch… mali by sme v úcte všetko živé. No nie je to tak. Devastujeme. Ničíme.

Ak by sme vedeli, ako fungujeme my sami, ako funguje ľudské telo a jeho systémy, neničili by sme sa. Ak by sme vedeli, ako funguje ľudská Myseľ, ľudská psychika, ľudské Vedomie, vyhli by sme sa chybným rozhodnutiam, ktoré ničia spoločnosť. A aj nás samotných.

Ak by sme vedeli, čo je Život, boli by sme na seba navzájom hrdí, mali by sme jeden druhého v úcte a rešpektovali by sme sa. Pomáhali by sme si. Ak by sme vedeli, čo je Život, neznepríjemňovali by sme ho iným ľuďom len preto, aby sme si aspoň trochu spríjemní ten svoj.

Ste si 100 % istí, že konáte vždy Dobro ?

A čo ak nie ?


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.