Oslobodenie

My nie sme závislí na veciach, ani na vzťahoch, ani na sexe, jedle, či nápojoch. Sme závislí na pôžitku, ktorý z toho máme. Sme závislí na vnemoch, ktoré získavame z kontaktu s tým. Človek si svoju závislosť zozačiatku vôbec neuvedomuje. Keď si ju začne uvedomovať, neprizná si ju. Až keď ho závislosť pohltí a stane sa väčšou, ako je on sám, priznáva ju. Uvedomuje si svoje uväznenie. A chce zo svojho väzenia von.

Oslobodenie prichádza až vtedy, keď je schopný pozorovať svoje vnemy bez hodnotenia toho, čo sa deje. Niektorí ľudia by to nazvali, že je to stav mimo telo, no nie je to tak. Je to stav uvedomenia si vlastného Vedomia a schopnosti splynutia s ním vo svojej Podstate. Aby sme sa do tohto uvedomenia dostali, potrebujeme zachovávať v sebe Pokoj. Cez Pokoj navodíme vo svojom organizme a vo svojej Mysli Harmóniu a tá nám dovoľuje Pozorovať svoj stav – stav svojich emócií bez hodnotenia. Je len prítomný okamih a Pozorovateľ, ktorý nehodnotí, nesúdi, nezasahuje.

Každý, kto VIE v sebe udržať POKOJ a navodiť v sebe – vo svojom vnútornom svete HARMÓNIU, šíri Harmóniu aj cez svoje rozhodnutia. Ak človek vykonáva rozhodnutia v stave Pokoja, v stave Harmónie, nech sa týkajú čohokoľvek, sú vďaka tejto schopnosti vždy správne. Nehodnotí ich a nerozdeľuje na dobré a zlé. Sú správne, lebo sú z PRAVI. Stiahnuté z PRAVI dané do JAVI. (Pre tých, ktorí rozumejú…)


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.