Sme multidimenzionálnym stelesnením Predkov

Všetkých rád pozdravujem,
všetkým zdravia pri strome Rodu Najvyššieho.

Áno, po slovansky, po našom budem rozprávať, to je Poznanie. Slovan je sláviaci Jan a Jin (Slavjanin – SlavJanJin), ktorý vlastní poznanie Zemsko-Nebeského prúdu, Obraz a Podobu Rodu Najvyššieho. Najprv slávi, potom loví a spoznáva Vedomosti. Na to nám naši rodičia udávajú cestu zhora, aby sme sa učili, rozvíjali a zdokonaľovali, aby sme rástli, rástli a rástli… Cesta k dokonalosti je večná, je krásna, a ide vždy len tým správnym jasným tvorivým smerom. Tak.

Slovania vo všeobecnosti nemajú žiadne národnosti. Slovania, Slovan, to je oslavujúci Jan a Jin, to je Svetlo. Keď človek začne do seba vpúšťať svetlo Poznania, zmení sa na všetkých úrovniach. Na úrovniach DNA a úplne všade. DNA je informácia. A keď máte správne informácie, prúdi správna vysoká energia. Keď otvoríte svoju dušu na vrchol, na duchovnú, božskú a nebeskú úroveň, začnete odhaľovať svoje úrovne Vedomia. Začnete odhaľovať spôsob akým vaše Vedomie, podvedomie, nadvedomie a najvyššie Vedomie pracuje. Keď ste to už zistili, začnete s tým pracovať. To je vaša celistvosť, ktorá vám ešte nebola známa. Vaše Vedomie to ešte nevidelo… po mojom rozhovore už ľudia budú vidieť.

A to už znamená, že vedia. Že to majú. Už sa to chytilo. A keď to ovládnu a uchytia, potom už tieto veci rozoberú a pochopia, ako tieto úrovne fungujú, ako jedna na druhú pôsobia. Potom sa vo Vedomí objaví poriadok. Pretože Vedomie bude vedieť, že má podvedomie, že má nadvedomie, najvyššie Vedomie a keď človek absolútne pochopil a precítil so všetkou svojou láskou, teda Poznaním bohov, pochopil to či ono, tomu sa už hovorí Uvedomenie. Rozumiete? Toto je jeden celok s Rodom Najvyšším.

Nastal čas zamyslieť sa. Musíme byť rozumní. Slovania sú rozumní, sú Svetlí. Nikdy nekopírujú ako cez kopírku, niečo od niekoho. Nedržia v sebe žiadne nepremyslené zvyky, ktoré budú neskôr konať. Slovania vždy myslia a žijú živo v Istine. Pretože vedia, že pozemsko-nebeský prúd je živý, je stály a je tu a teraz. Celý čas. Neustále. Vy ste tento prúd. Váš prúd, tento tok, spojenie muža a ženy, je Duša. Duša si ty. Nie je správne povedať, že mám dušu. Je správne povedať: Ja som Duša. Rozumiete?

,,Ja som Duša ja (moje meno),
Som Čado Veľkej Rasy,
Potomok Rodu Nebeského!

Všetci Slovania sme bratia. Nie je absolútne žiadny rozdiel medzi Árijcom a Slovanom. Árijec  je pozemšťan, pretože Zem je AR. Ak hovoríme v starovekom jazyku, Zem je AR. Existuje RA a je tu AR. Je to ako Jin-Jang. To je to isté. Zemská tvrď, Stvoriteľka Zeme – Bohyňa AR. Sestra Stvoriteľa RA. Árijec znamená, že si pozemšťan. Tu si sa narodil, toto je tvoj domov, toto je tvoja vlasť a si Árijec. To je všetko.

Všetci Slovania sme bratia. Práve Slovania majú podstatný rozdiel vo svojej DNA. Existuje úroveň DNA, konštantná, zaznamenaná na proto-fantómnej úrovni. Nedá sa skresliť ani zmeniť. Toto majú Slovania. Ale sú tam mladé kmene, umelo osídlené rôznymi spôsobmi, geneticky atď. Môžu sa stať živými a svetlými. Ak žijú, znamená to, že Stvoriteľ dovolí. Všetko žije len so súhlasom Stvoriteľa. Existuje so súhlasom Stvoriteľa. Musíte však správne chodiť a správne hovoriť. Slovania sú najstaršími na Zemi. Najstarší.

Alexander Veľký bol Veľmajstrom a Veľveliteľom Rádu Svätého Jána na Zemi. Práve Rád Svätého Jána chránil ľudstvo. Zachraňoval ľudí, rody, kmene. Určité kniežatstvá, kráľovstvá atď, boli založené medzi rodmi a kmeňmi… potom vznikli štáty, krajiny… to všetko robil náš Rád.

Zakaždým, keď chcú zničiť ľudstvo, vždy, zakaždým sa prebúdza starodávny Rád. Tento Rád je Slovansko-Árijský. Stoja tam Rusi. Rusi sú potomkami Svaroga, Perúna. Toto je SURAJ Zeme.


Povedal Perún, keď sa ho kňazi a mudrci pýtali:
Perun, povedz mi prosím, čo je smrť? A ako sa to stane? Naozaj všetko odchádza, všetko sa mení, všetko sa v človeku vypína?”
Perun povedal:
Smrť všade naokolo uvidíš, ale v sebe ju nenájdeš.”

Táto multidimenzionálna realita je takto štruktúrovaná a zaujímavá, že všetci – všetci vaši Predkovia, Ščuri, Praščuri, všetci sú živí, sú živší ako živí. Zmenili dimenziu, fyzické telo, toto biologické, ale sú vždy prítomní. Sú vždy nablízku. Sú vo vašom svete, sú vo vás. Každý človek je Vesmír.

Ste jednými z Večných.
Multidimenzionálnych
Ste súčasťou a súčasnosťou Predkov.
Žijete, pretože každý človek, každé dieťa
je multidimenzionálnym stelesnením Predkov.

Keď dieťa rastie, keď sa pozriete do jeho tváre, keď vidíte ako rastie malé dieťa, vždy môžete vidieť:
veľmi sa podobá na svojho starého otca… ale teraz vyzerá ako druhý starý otec… a teraz vyzerá ako stará mama… “ Pretože cez deti sa na vás všetci predkovia pozerajú a tešia sa. Všetci sú v nich. V nás…
 
Všetkých vás ľúbim, všetkých pozdravujem. Máte večný život, nemôžete predať svoju dušu, pretože vašou dušou ste vy. A pre tých, čo zapredali svoju dušu, nech sa len vrátia na svoje miesto, nech si len spomenú na svoje detstvo. Spomenú si a vrátia sa… aký boli… ako ľúbili všetkých ľudí… ako ľúbili všetkých svojich blízkych… vtáky, prírodu, ryby… a všetko ostatné.. Vezmite to späť do seba, nikto vám nemôže vziať vašu dušu. NIKTO! Zapamätajte si to.
 
Ste voľní.
SLOBODA (SVABODA), to je:
SVA, sú Nebesá,
BO je Boh,
DA znamená DÁVA.
Nebesá Boha DÁvajú.
 
Oslovte svojich Nebeských RODIČOV,
dajú vám SLOBODU.
Sú živí.
 

Som s vami. Všetkých pozdravujem!
His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.