Čo bolo, bolo…

Chytili nás s nečistými úmyslami a vlákali do morálnej špiny.
Ohlúpli nás cez peniaze a zakorenili v mamone a chamtivosti.
Nalákali nás na konzum a všetko čo priniesli, nazvali in.
Zacyklili nás v systémových výhodách a zotročili v splátkach.
Nastavili nás na systematický spôsob života a nazvali ho sloboda.
Prebudili v nás individualitu a sebecké túžby.
Pýchu povýšili nad hrdosť.
Hrdosť odsúdili za povýšenectvo.
Ponížili pocit jedinečnosti a výnimočnosti na samoľúbosť a hriech pýchy.
Sebaúctu zosmiešnili v ponižovaní.
Oslepili nás leskom reklám falošného sveta.
Bezpečie života rodín vymenili za boj o život.
Dostali nás do konfliktu so sebou samým, aj medzi sebou.
Naučili nás nestarať sa o nikoho, iba o seba.
Naučili nás zraňovať a nič pri tom necítiť.
Výhovorky a klamstvá povýšili na šikovnosť a umenie žiť.
Chytili nás v našich údajných hriechoch a topili nás v pocitoch zlyhania.
Uväznili nás v pocitoch viny a potrebe sebatrestania.
Označili nás za zlých a nehodných hojnosti.
Oddelili nás od Boha a hodili do osamelosti.
Prebudili v nás hnev a nenávisť.
Napojili nás na zlo a pomstu.
Označili našich bratov za našich nepriateľov.
Ublížili blízkym na oboch stranách.
Dali nám do rúk zbrane.
Označili vinníkov a vyzvali nás k náprave.
Kto v sebe zachoval pokoj, označili ho za zradcu.
Klamstvo sa stalo výhodným prostriedkom k zisku.
Nespravodlivosť sa odmeňovala uznaním.
Tyrania sa stala spravodlivosťou.
Prichytili nás, že chceme bojovať a zapojili nás do vojny a bojov.
Obrali nás o peniaze a odmeňovali za špinavú službu.
Ovládli naše deti, lebo sme na nich nemali čas.
Umožnili úchylom vniknúť do politiky.
Umožnili nemorálnym meniť zákony podľa seba.
Prichytili nás, ako strácame vlastnú identitu.
Videli nás žobrať o spravodlivosť.
Počuli nás prosiť o základné životné potreby.
Prichytili nás v túžbe získať späť, čo je naše.
Označili nás za nebezpečných manipulátorov.
Obvinili nás z bezcharakternosti a zvrátenosti.
Dostali nás do bezmocnosti a smútku.
Rozladili našu harmóniu na všetkých úrovniach.
Zahájili proti nám likvidačné opatrenia.
Prikázali nám nevychádzať z domu.
Zakázali nám stýkať sa s našimi rodičmi.
Obmedzili nás na slobode.
Znemožnili nám byť sebestačnými.
Urobili z nás neschopných žiť naše životy a naplniť svoj potenciál.
Rozptyľovali nás sexuálnymi abnormalitami.
Učili naše deti, že úchylnosti sú normálne správanie.
Choromyseľných povýšili nad zdravomysliacich.
Zobrali nám možnosť rozhodovať o sebe.
Zničili nám zdravé potraviny.
Chémiu označili za liek.
Rastliny označili na nebezpečné a zdraviu škodlivé.
Kontaminovali nám vodu.
Znečistili vzduch.
Prebrali kontrolu nad pôdou.
Kontrolujú naše financie.
Kradnú nám naše zdroje.
Oberajú nás o domovinu.
Rozhodujú za nás.
Naše názory nerešpektujú.
Označujú nás za neprispôsobivých.

A zrazu sme to pochopili.
Nemôžeme sa prispôsobiť zvrátenostiam.
Chceme žiť zdravý plnohodnotný život.
Prebudila sa v nás Sila Ducha.
A oni strácajú vplyv.
Ich úroveň moci klesá.
Nepotrebujeme ich vládnutie.
Nie sú schopní sa na ničom dohodnúť.
Nie sú schopní obhajovať a chrániť svoj ľud.
Jediné, čo dokážu, je narúšanie zabehnutých vecí.
Ľudia si začali chrániť svoje práva.
Muži sa spájajú.
Matky sa spájajú.
Rodiny sa spájajú.
Zaujímajú sa o svoje korene.
Chcú poznať svoju minulosť.
Spoznávajú Pravdu.
Získavajú Poznanie.
Naberajú odvahu.  
Cítia svoju Silu.
Vedia že majú skutočnú Moc.
Rozhodujú o svojej budúcnosti už Teraz.
Konajú, zjednocujú sa a sú pripravení.

Sme to my.
Zjednotení v bratstve.
Zjednotení v túžbe žiť vlastný život.
V odhodlaní chrániť svoje deti, svoju rodinu, svoj Rod a Národ.

Sme pripravení !

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.