Zem nového typu

Prechod ľudstva k Zemi nového typu – znamená odklon od materializmu. Ešte stále tu však fungujú presvedčenia a procesy starej paradigmy, že sme schopní neustále zvyšovať produkciu, predaj/nákup, obraty a zisky. Na druhej strane čím ďalej, tým viac ľudí už rozumie, prečo to nie je možné.

Stali sme sa priamymi svedkami sebazničenia starej šablóny myslenia. Je to čosi, ako zhodenie okov, ktoré naša Myseľ nosila bez toho, aby sme si to vtedy uvedomovali. No teraz, v novom myslení už vieme, že naša Myseľ bola uväznená v otrockom programe. Premýšľali sme v jeho ohraničení, hovorili sme podľa jeho nastavení, konali sme tak, aby sme sa nevymedzovali „normálnosti“.

Dnes už jasne vidíme aj to, že či to bol politický systém, ekonomický systém, sociálny, alebo náboženský systém, všetky systémy šli v rámci starej paradigmy. A tá sa dnes rúca! Padá sama do seba. A stiahne so sebou aj tých, ktorí nič iné nikdy nepripustia, iba existenciu ilúzií, ktoré im stará paradigma ponúkala, ako pravdu.

Strata ilúzií je nevyhnutným prvkom Uvedomenia si Pravdy. Strata ilúzií súvisí so stratou teórie individualizmu. Vstupujeme do obdobia spájania sa, spojenia ľudských síl, ktoré sú hodnotené nie mierou bohatstva a peňazí, ale mierou čistoty úmyslu, cti, skutočného priateľstva, bratstva a nezištnej lásky medzi ľuďmi.

Kto nie je schopný žiť na tejto úrovni, bude ešte chvíľu veriť v návrat starej paradigmy Myslenia až do chvíle, keď sa zrúti aj v jeho Vedomí. Potom nastane uvedomenie, prebudenie, túžba patriť do nového spoločenstva a zažiť skutočné priateľstvá, nezištnú lásku, vážiť si cnosti a objaviť hodnotu čistého úmyslu.

Žijeme Vedome ?


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.