PRVÝ GAZDOVSKÝ SPOLOK V EURÓPE

1. Slovensko bolo veľmocou v poľnohospodárstve a pestovaní zemiakov, ľanu a konope

2. Slovensko bolo veľmocou vo výrobe cukru – mali sme až 14 cukrovarov

3. Slovensko vyrábalo vlastné motory do lokomotív, stavebnú techniku, bagre, motory pre firmu ZETOR a neskôr aj samotné traktory ZETOR

4. Len v ZŤS – zlatá éra nášho strojárstva malo Slovensko vo vlastných 14-tich Stredných odborných učilištiach tisíce študentov a pripravovalo ich na budúce povolanie. Závod dosahoval miliardové tržby a zisky a viac ako polovicu produkcie vyvážal do desiatok krajín celého sveta.

BOLO TO SLOVENSKO,
KDE VZNIKOL PRVÝ
GAZDOVSKÝ SPOLOK V EURÓPE

9. februára 1845, vznikol v Sobotišti prvý gazdovský spolok na európskom kontinente, ktorý založil rodák z Brezovej pod Bradlom Samuel Jurkovič. Nemali sme tu žiaden priemysel a v poľnohospodárstve pretrvávali poddanské vzťahy. Okovy feudalizmu stále spútavali naše obyvateľstvo. K tomuto všetkému si predstavte neúrody, hladomory, revolúciu, epidémiu cholery. V týchto podmienkach vyrastala mladá štúrovská generácia na čele s Ľudovítom Štúrom, ktorá si uvedomovala, že ak chce zmeniť sociálnu situáciu a odstrániť biedu z každodenného života ľudí, nestačí len mať vlastný jazyk, vzdelávať a vychovávať k národnému cíteniu, ale musia vyriešiť aj nie veľmi dobrú hospodársku situáciu ľudí.

K takémuto poznaniu dospeli aj mnohí ďalší dedinskí kňazi a učitelia, ku ktorým patril aj Samuel Jurkovič, učiteľ v Sobotišti. Veľmi pekne túto potrebu pomáhať pozdvihnúť hospodársku situáciu vystihuje jeho citát zo Stanov Gazdovského spolku:

„Spolok gazdovský je tovarišstvo dobrovoľné, tím cílem založené, aby sa majetnosť, gazdovstvo, remeslá a vubec lepší stav gazdovství napomoci mohel.“

Samuel Jurkovič bol zakladateľ aj prvého úverového družstva v Európe (podľa niektorých zdrojov prvého na svete). Svojim členom spolok poskytoval lacný úver z prostriedkov, ktoré vznikali pravidelným vkladaním úspor do družstevnej pokladne. Boli stanovené prísne podmienky, za ktorých mohol žiadateľ získať úver (mravne a čestne žiť, vyvarovať sa alkoholu, nočnému túlaniu a hraniu v karty). Lacnejší úver pomohol členom, aby zlepšili svoje sociálne podmienky, neboli závislí od úžerníkov (úroky až 50 %) a ochránil ich pred exekúciou.


Čo vlastne bolo  impulzom k založeniu prvého úverového družstva? 

Bola to snaha čeliť vtedajšej biede znásobenej rokmi neúrody a epidémií. Mala to byť aj jedna z ciest ako aspoň čiastočne odstrániť katastrofálny akútny nedostatok úverov, ako chrániť ľud pred úžerníckymi úrokmi krčmárov a obchodníkov, ako aj pred exekúciami majetku roľníkov. V tom čase sa síce zakladali peňažné ústavy a sporiteľne, tie však vznikali za účelom maximálneho zisku a zbieranie vkladov od sociálne najnižších a najslabších vrstiev obyvateľstva pre ne nebolo zaujímavé. Väčšie šance pre obyčajných ľudí malo pole ľudového peňažníctva, a práve tu sa prvú brázdu snažil vyorať práve Samuel Jurkovič. Rozhodol sa pomáhať najchudobnejšej vrstve, svojpomocou a vzájomnou podporou, lebo tá to v tom čase najviac potrebovala.

Dňa 9.2.1845 bol teda založený Gazdovský spolok, a stal sa prvou organizáciou družstevného typu na území Slovenska, Uhorska, monarchie a kontinentálnej Európy súčasne.

Bol to rok 1845.
BOLO TO SLOVENSKO.
Slováci boli vtedy na Slovensko hrdí.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.