Charakter skutkov

Nie je to divné, že existujú ľudia, ktorí vedú nečestný život a konajú zlé skutky radšej, ako tie dobré? Aj napriek tomu, že vedia, aké nebezpečné je ich konať, prinášajú im akési zvláštne uspokojenie…

Existuje spôsob života, ktorý cez pocit viny, hanby a pocit nedocenenia prináša človeku narastanie necitlivosti voči hriechom – priestupkom voči slušnosti, či morálke. Zlé skutky dokonca vedú k tomu, že sa človek správa nečestne a nevhodne voči ostatným ľuďom bez toho, aby cítil vinu. Bez toho, aby si to vôbec uvedomoval. Pritom všetkým okolo je jasné, že ho to privádza ku zlému koncu.

Čo tak otupuje Svedomie človeka? Čomu, alebo komu takýto človek podlieha? Aký vzťah svojim konaním vytvoril a s kým?

Naproti tomu môžeme s istotou tvrdiť, že usporiadaný spôsob života, harmonické vzťahy, čestné chovanie, statočné a dobré skutky, pokojná komunikácia, schopnosť harmonizovať to, na čom pracujeme, alebo harmonizovať vzťahy, ktoré vytvárame pri našej činnosti, to všetko prináša človeku spokojnosť, vnútornú rovnováhu, radosť, šťastie a láskavý postoj k životu ako takému.

Ľudia, ktorí vykonávajú ušľachtilé činnosti a majú záľubu v šľachetných činoch, tí dokonca neberú ohľad na závisť, či nenávisť jednotlivcov, pre ktorých sa stali predmetom týchto emócií. Neberú ohľad na žiadne zlé reči, ktoré sa o nich šíria. Sú nad vecou, pretože ich statočné skutky, čestný charakter a ušľachtilé ciele im nedávajú zmysel venovať sa klamstvám a slabostiam nemorálnych ľudí. So cťou, pokojom v Mysli a Láskou v srdci pokračujú vo svojej šľachetnej činnosti bez toho, aby cítili krivdu, či bolesť. Sú v spojení s Vyššou Existenciou, ktorá ich napĺňa pokojom natoľko, že VERIA, že ľudské slabosti iných ľudí nemajú nič spoločné s ich životnou cestou.

Čím to je, že charakter skutkov tak podstatne ovplyvňuje hĺbku, či povrchnosť pocitov, ktoré človek prejavuje? Nie je to divné? Je to tak jednoduché a napriek tomu to nedokážeme uchopiť a stať sa takými, akými by sme radi videli všetkých okolo…Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.