Globálny Finančný Systém má hlboké korene

Views: 16

Pamätáte sa na prezidenta Nixona? Ostal po ňom prechod Ameriky na nezabezpečený dolár. Takpovediac sa začali v obehu objavovať nie len peniaze M1, ale aj peniaze M2, M3, M4. To znamená peniaze, ktoré nemajú krytie. Peniaze, ktoré mali plniť len akúsi lokálnu funkciu.

Žiaľ, finančný systém bol už dlho zaplavený podvodníkmi – manažérmi v podobe Rothschildovcov, Morganovcov, Rockefellerovcov, Baruchovcov, Openheimerovcov a ďalších. Oni nemajú pravidlá. Oni majú len jeden jediný stimul, a tým je nadvláda nad Zemou – nahromadenie kapitálu a použitie týchto kapitálov ako veľkej obrovskej pumpy na zhromažďovanie všetkého do svojho vlastníctva, ​​zbedačenie národov, zaberanie územia, zdrojov  atď… To znamená na expanziu ich korporácií, ktoré nepoužívajú pravidlá. Výsledkom toho bol aj tento kolaps, ku ktorému sa blížime.


Táto kríza je vlastne systémová. A koronavírus v nej hrá významnú úlohu, povedal by som ako kapsule v nábojnici. To znamená, že keď kapsula exploduje, náboj začne detonovať a pohybuje sa ďalej…

Ja vám poviem akú majú a prečo majú takú úlohu. Nebudem teraz brať sakrálnu stránku, aj keď v skutočnosti tajomstvá spočívajú v posvätnej časti. Teraz to poviem tak, aby to bolo jasné človeku, nášmu čitateľovi, aby bolo preňho jasné a zrozumiteľné. Už som povedal, že títo manažéri, ktorí boli menovaní za manažérov – to chcem zdôrazniť – za manažérov, nie za pánov v globálnom finančnom systéme, oni nemajú žiadne pravidlá, pretože pravidlá neustále a sústavne beztrestne porušujú. A prirodzene sa dopúšťali mnohých zločinov.

Finančný systém má veľmi hlboké korene. Vždy sa obchodovalo, pamätáte sa, v rôznych časoch. Existovali rôzne mince. Zlaté, strieborné… Existovali rôzni kupci, karavány… Tieto obchodné spojenia boli nadväzované už dávno. Avšak kupec – obchodník vždy, hlavne na Rusi, lebo Rus bola vždy centrom sveta, disponoval veľmi serióznymi vlastnosťami, cnosťami, disponoval svojim slovom. Ak porušil svoje slovo, tak tento obchodník už fakticky skončil…, jeho povesť okamžite klesla, a všetci s ním už prestali obchodovať. Porušenie slova preto pre obchodníka znamenalo, ako keby prakticky spáchal samovraždu vo svojom remesle. Takto na pravde a cti sa budovalo obchodovanie.
A existovali tiež gangstri, ktorí klamali, lúpili…  

Svet sa neskôr začal akosi globalizovať, začal sa k tomu približovať. Vo svete sa začal vytvárať globálny platobný systém, ktorý akoby umožňoval uľahčiť vzťahy medzi rôznymi národmi na zemi a uskutočňovať obchodovanie správne. A takto by sa svet urýchlil vo svojom vývoji a začal by rýchlejšie evolucionalizovať. Nápady to boli naozaj dobré.

Svetový finančný systém existuje už viac ako tisíc rokov. A bol založený na dôvere, dôvera sa volá Trust, čiže bol založený na Trustoch. Existuje 1000 ročný trust, 500 ročný trust, 300 ročný trust, 100 ročný trust atď… Každý trust je akási dohoda svetového spoločenstva, ku ktorému sa pripoja ďalší. Dohoda o tom, že zavedieme také a také pravidlá a podľa nich to budeme robiť. Takto sa vytvárali podmienky pre seriózne obchodné vzťahy, zúčtovacie vzťahy… No a keď sa svet začal zdokonaľovať, tak prišli počítače, IT systém, IT zariadenia, čo viedlo tak povediac k zrýchleniu, zníženiu personálnych nákladov. Umožnilo to zbaviť sa ľudského, nie vždy čistého faktora, ktorý tam vznikal zo špinavých rúk, z určitej nečestnosti. A takýmto spôsobom sa to všetko formovalo. Samozrejme, všetky tie Trusty v zásade zriadilo Rusko.

História globálneho finančného systému je hlboká. Jej úroveň je veľmi sakrálna. V skutočnosti nazývať Čas Minulosti civilizáciou, je nesprávne. Civilizácie nám tu priniesli. Naznačujem, aby to človek mohol skutočne pochopiť. V skutočnosti civilizácia funguje len na energii Jin. Je to nesprávna cesta. Je to cesta bez otvorenia, to znamená bez sebestačnosti. A ak civilizácia nie je sebestačná, tak musí žiť z niekoho iného, pravda ?! To je cesta parazitizmu.

My nie sme civilizácia.
Slovania sú Kultúra Spolužitia.
K tomu smerujeme…


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

  • All Post
  • MINULOSŤ
  • MOZAIKA MÚDROSTI
  • Nezaradené
  • O SILE SLOVA
  • RYTIERSKA DOBA
  • Z HLBÍN POZNANIA
  • Z MYSLENIA
  • ZAUJÍMAVOSTI
  • ZDRAVÝ ŽIVOT
    •   Back
    • Človek
    • Príroda
    • Svet
    •   Back
    • Rytierska etika
    • Rytierska súčasnosť
    • His Majesty Alexander
    • Z minulosti Rádov
    • Úsvit
    •   Back
    • Prehistorická minulosť
    • Pred našim letopočtom
    • Náš letopočet
    • Posledných 300 rokov
    •   Back
    • Poznanie z línie Života
    • O Vesmírnych Konoch
    • Stará Vieronauka Slovenská
    •   Back
    • Slová Slovanov
    • Sila slova
    •   Back
    • Z mojich zápiskov
    • Z mojich veršov
    • Zamyslenia Mysle
    • Zamyslenia Ducha
    •   Back
    • Zdravý pohyb
    • Zdravé telo
    • Zdravá duša
    • Zásady spoločenského správania
    •   Back
    • Zbierka príbehov
    • Zbierka múdrosti Predkov
    • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.