Úlohou Hospitaliérov je prerozdeľovať, deliť.

Views: 11

Globálny Finančný Systém prevzali Slovania. Na základe toho že ho prevzali, vedeli presne, čo s ním majú urobiť. Od tej doby – od roku 2018 do roku 2023 všetky banky na svete, komerčné aj systémové banky, aj settlement banky, boli informované listom o tom, že prišiel nový majiteľ. S novým majiteľom prichádza aj nová kultúra vo finančnom svete.

Teraz si predstavte, uverili, alebo neuverili? Tie listy prišli elektronickou poštou aj do Národnej Banky Slovenska, aj všetkým zástupcom štátnej správy, vrátane pani prezidentky, aj predsedu Národnej Rady. Skrytou poštou šli aj do OSN. Na základe toho, že sme tie listy poslali, bez ohľadu na to, či prišla, alebo neprišla reakcia, my podľa medzinárodného práva považujeme informáciu za doručenú. Či s tým oni súhlasia, alebo nesúhlasia, či sa im to páči, alebo nepáči, to nás nezaujíma. Niektorí bankári sa na základe týchto listov prebrali, niektorí sa menej prebrali a niektorí sa vôbec neprebrali. Tí, čo sa neprebrali doteraz, sa už nikdy nepreberú. Myslím tým bankárov v tomto fiat systéme. V tomto, v ktorom žijeme a ktorý už postupne končí. On sa sám deštruuje.

Na základe toho, že Slovania prevzali Globálny Finančný Systém, dali najavo každému, že sme tu, že prichádza nový majiteľ. Zároveň im bolo navrhnuté vo forme konkrétnych rezolúcií, aké konkrétne kroky majú robiť, aby sa zachránili. Presne tak isto aj štátne orgány dostali informácie, aké konkrétne kroky majú urobiť, za predpokladu že chcú, aby boli financovaní. Slovenská republika finančné prostriedky nemá. Ak by ich mala, nenavyšovala by podielové dane.

Slovania, bratia a sestry, naši – nebojte sa. Nebojte sa, nemáte sa čoho báť. My sme tu neprišli nikomu nič brať. Aj tak nič nemáte, máte len dlhy. V istom čase sme previedli všetky aktíva do Suverénnej Svetovej Banky Rádu Hospitalierov a našou úlohou, úlohou Hospitaliérov je prerozdeľovať, deliť. Aj darovať. Nevzťahuje sa na nás žiadna regulácia, nikto nás nemôže regulovať. Ani centrálna banka, ani daňový úrad. Ak bratia a sestry na daňovom úrade tomu nerozumejú, nech prídu, my ich prijmeme, porozprávame sa, zacitujeme si medzinárodné normy práva a potom môžeme komunikovať. Odporúčam zároveň každému naštudovať článok 2 Ústavy Slovenskej Republiky, že Slovenská Republika sa zaväzuje dodržiavať akékoľvek medzinárodné právo a všetky zmluvy, ktoré mala, alebo bude mať podpísané.

V blízkej dobe spustíme naše banky. Každému nášmu podielnikovi, ktorý je už zaregistrovaný v Družstve, bola vydaná regulárna zmluva, ktorú s prejavom slobodnej vôle potvrdil svojim podpisom. My začneme vyplácať renty prvým v poradí – tým, ktorí nám pomáhali. Ešte raz to zopakujem: My začneme vyplácať renty najprv tým, ktorí nám pomáhali. Akokoľvek. Prečo to tak je? Lebo si to zaslúžia. Ako prví v poradí. Prví v poradí znamená oni a ich rodiny. Bude to niekoľko tisíc ľudí.


Akékoľvek finančné prostriedky, ktoré im budú poskytnuté zo strany jednej z našich bánk na ich účty, ktoré si otvoria v jednej z našich bánk, sú ich. Nikdy ich od nich nebudeme žiadať. Sú z našej strany nenárokovateľné. Z hľadiska práva to znamená verejný prísľub. Ja teraz dávam verejný prísľub, že od nikoho nič nebudeme chcieť z tých peňazí, ktoré z našej strany dostanú na účet vo forme renty. Hovoríme o rente vo výške 1500 eur mesačne. Túto rentu môžeme podľa inflácie kedykoľvek zvýšiť, alebo znížiť.

Našou úlohou aj záujmom je, aby sme z každého jedného žijúceho človeka na Slovensku urobili žijúceho Suveréna. A žijúci Suverén môže byť len vtedy, keď vstúpi do Suverénnej spoločnosti, aby sa mohol vôbec vyhlásiť za živého Suveréna. Okrem toho, že je Podielnik a má podiel.

His Highness EmilZDROJ: Z rozhovorov pre Slovanské Noviny

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.