Ihla v kope sena

Opisovať každé steblo sena by bolo zbytočné… jednotlivé steblá sú v podstate nepodstatné, pretože sena je tu veľa. Veľmi veľa. Ľudia si vôbec neuvedomili, že tá kopa sena raz bude obmedzovať náš život.

Zdalo by sa, že zmysel kopy sena nie je žiadny. No niekto pod rúškom pekných klamstiev presadzoval svoje vlastné ciele tak šikovne, že ľudia si vôbec neuvedomili, že uverili nepravde. Ani dnes si to neuvedomujú, len im vadí kopa sena, pretože kým tu nebola, mohli sa ľudia stretávať bez toho, aby ju riešili. Tou kopou sú všetky témy, rozdeľujúce spoločnosť – Covid, očkovanie, jedna vojna, liberalizmus, druhá vojna, progresivizmus, jedna propaganda, LGBTI, druhá propaganda… veľmi sa snažia.

Manipulácia posledných rokov je zvláštna… čím jasnejšie sa manipuluje, tým viac si ľudia myslia, že snáď by to až takto okato nerobili… a tak uveria v dobrý zámer zlého Režiséra. A pokojný rodinný život v spoločnosti, ktorej základom je rodina, ako pevný základ našej kultúry, sa stal prežitkom.

Hľadať v dnešnej dobe
zmysel toho, prečo sa to deje,
to je ako hľadať ihlu v kope sena.
Najlepšie je seno ignorovať,
vôbec ho nepotrebovať.
A ani ihlu v ňom.

Je Čas uvedomiť si, že sme bytosti s duchovným pôvodom, so schopnosťou tvoriť. Podľa svojej slobodnej vôle, ktorú nám Boh dal, môžeme tvoriť podľa svojich vlastných predstáv. Tvoriť a žiť. Rovnako slobodne môžeme žiť aj podľa niekoho iného, ak nám to vyhovuje. Môžeme tvoriť svoj život, svoju realitu tak, aby sme sa v nej cítili dobre, alebo si ju môžete tvoriť inak – kopírovať niekoho iného. Každý podľa svojej slobodnej vôle. Napríklad aj podľa predstáv toho, kto nám tu dal kopu sena. S ihlou!

Neskáčte do nej, ani to nedovoľte svojim deťom. Je v nej ihla! Je dostatočne veľká na to, aby mohla poškodiť vaše zdravie. Alebo vás ohroziť na živote. Dajte si pozor a učte aj svoje deti, aby si na kopu sena, v ktorej je ihla, nesadli, neľahli, nebrali seno do rúk. Veď ono v podstate nie je naše.
my predsa cudzie nepotrebujeme.
Tak, ako si svoje vziať nedáme!

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.