List Alberta Einsteina jeho dcére

Lieserl, dcéra slávneho génia, koncom 80. rokov darovala Hebrejskej univerzite 1 400 listov, ktoré napísal Einstein, s príkazom nezverejniť ich obsah skôr, ako dve desaťročia po jeho smrti. Toto je jeden z nich, pre Lieserl Einstein:

„Keď som navrhol teóriu relativity, len málokto mi rozumel a to, čo teraz odhalím, aby som to odovzdal ľudstvu, bude tiež kolidovať s nedorozumením a predsudkami vo svete.

Žiadam vás, aby ste listy strážili tak dlho, ako to bude potrebné, roky, desaťročia, kým spoločnosť nebude natoľko vyspelá, aby prijala to, čo vysvetlím nižšie.

Existuje mimoriadne silná Sila, pre ktorú veda doteraz nenašla formálne vysvetlenie. Je to Sila, ktorá zahŕňa a riadi všetky ostatné, a dokonca stojí za akýmkoľvek javom pôsobiacim vo Vesmíre a nami ešte nebola identifikovaná. Táto univerzálna Sila je LÁSKA.

Keď vedci hľadali jednotnú teóriu Vesmíru, zabudli na najsilnejšiu neviditeľnú Silu.
Láska je Svetlo, ktoré osvecuje tých, ktorí ho dávajú a prijímajú.
Láska je gravitácia, pretože spôsobuje, že niektorí ľudia sa cítia priťahovaní inými.
Láska je sila, pretože znásobuje to najlepšie, čo máme, a umožňuje, aby ľudstvo nevyhaslo vo svojom slepom sebectve.
Láska sa odkrýva a odhaľuje.
Pre lásku žijeme a umierame.
Láska je Boh a Boh je Láska.

Táto Sila vysvetľuje všetko a dáva zmysel životu. Toto je premenná, ktorú sme príliš dlho ignorovali, možno preto, že sa bojíme lásky, pretože je to jediná energia vo Vesmíre, ktorú sa človek nenaučil riadiť podľa vôle.

Aby som zviditeľnil Lásku, urobil som jednoduchú náhradu v mojej najznámejšej rovnici. Ak namiesto E = mc2 prijmeme, že energiu na liečenie sveta možno získať láskou vynásobenú rýchlosť svetla na druhú, dospejeme k záveru, že Láska je Najmocnejšia Sila, aká existuje, pretože nemá hranice.

Po zlyhaní ľudstva v používaní a kontrole ostatných síl vesmíru, ktoré sa obrátili proti nám, je naliehavé, aby sme sa živili iným druhom energie…

Ak chceme, aby náš druh prežil, ak máme nájsť zmysel života, ak chceme zachrániť svet a každú cítiacu bytosť, ktorá ho obýva, Láska je jediná odpoveď.

Možno ešte nie sme pripravení vyrobiť bombu lásky, zariadenie dostatočne silné na to, aby úplne zničilo nenávisť, sebectvo a chamtivosť, ktoré devastujú planétu.

Každý jednotlivec však v sebe nesie malý, ale silný generátor Lásky, ktorého energia čaká na uvoľnenie.

Keď sa naučíme dávať a prijímať túto univerzálnu energiu, drahá Lieserl, potvrdíme, že Láska nad všetkým zvíťazí. Je schopná prekonať všetko a čokoľvek, pretože láska je kvintesenciou života.

Hlboko ľutujem, že som nedokázal vyjadriť to, čo je v mojom srdci, ktoré pre vás celý život ticho bije. Možno je už neskoro na ospravedlnenie, ale keďže čas je relatívny, musím ti povedať, že ťa milujem a vďaka tebe som dospel ku konečnej odpovedi! “.


Váš otec, Albert Einstein

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.