Rytier o hodnotách rytierstva.

Z môjho uhla pohľadu mi môj Rád prináša konkrétnu výhodu absolútnej zodpovednosti voči sebe, lebo od seba potom prechádza zodpovednosť na iných. Nemôže urobiť niekoho šťastným ten, kto sám nie je šťastný. Nemôže prenášať na niekoho kompetenciu zodpovednosti ten, kto sám nie je zodpovedný.

Skutočný rytier koná, nepotrebuje sa chváliť a obhajovať, koná a má za sebou výsledky. Druhá vec je, že je aj schopný, je odhodlaný. To všetko súvisí s energiou. Treba vedieť s energiou pracovať, treba ju vedieť udržať v sebe. A potom sa zamerať jedine a výlučne len na jeden bod, na jeden Cieľ.

Rytier má meč. Jeho mečom – mečom rytiera je jeho reč. U naozajstného rytiera ľudia vycítia, že hovorí Pravdu, vtedy si pri ňom otvoria srdcia. Každému rytierovi, ak je tým správnym rytierom, záleží na každej jednej ľudskej bytosti, na každej jednej duši, ktorú musí chrániť.

Rytier sa nevenuje tomu,
aký niekto je,
ale venuje sa tomu,
ako mu môže pomôcť.


Za predpokladu, že rytier odovzdáva svoju energiu tým spôsobom, že konštatuje stav aký kto je, je to chyba – lebo takto ten stav podporuje. Musí sa zamerať na to, ako mu môže pomôcť.  

Rytier pozoruje. Na základe toho, že vidí, počuje a vie, má informácie a vie s informáciou pracovať. Jedinečne. Pracuje sa vždy s informáciou. To, čo je najdôležitejšie, je informácia a jej kvalita. V konečnom dôsledku je každá informácia kvalitná. Bez ohľadu na to, či je lživá, alebo pravdivá, ona prišla. Buď ju rytier ulovil, alebo mu ju niekto povedal. Ak je rytier ticho, dáva súhlas.

Ja nemôžem dávať súhlas s niečím, čo je proti môjmu Svedomiu. Ak je to niečo proti môjmu Svedomiu, musím to odstrihnúť. Za predpokladu, že vieme v akom svete žijeme, že mu rozumieme, že rozumieme aj sebe, aj svojmu Národu, v tom prípade vieme, že všetko, čo beží okolo nás v tomto svete, beží kvôli tomu, že tak bežať má. Ak vieme a rozumieme, že beží všetko tak, ako bežať má, sme v Harmónii. Vtedy vstupujeme do tohto procesu, čo sa volá život.

Veľmi záleží od toho, čím do tohto procesu vstúpime. Či vstúpime Láskou, Svetlom, Dobrotou, alebo opakom. Nazvime to Temnotou. Preto je veľmi dôležité, aby ľudia pochopili jednu vec. Nato, na čo majú namierené svoje myšlienky, to tvoria. Podporujú to. Preto treba myslieť len na pekné veci a na veci, ktoré človek vie priamo zo svojho postavenia ovplyvniť. Priamo. A to, čo vie najviac ovplyvniť, je on sám.

Každý jeden rytier Rádu Hospitalierov, ktorý je na tej úrovni, že si uvedomil sám seba a Boha v sebe samotnom, tak aj vie, čo má konať. On sa nemusí pýtať. On to jednoducho vie. A to, že to vie, dokáže v činoch. A to, že to vedel a svojimi činmi naplnil, ostatní budú vedieť až vtedy, keď už je všetko urobené. Je to tak preto, lebo na základe nedokonalostí ľudí samotných, ak niekto vie čo sa deje a nedôveruje tomu, alebo tomu neverí, tak on to svojim myslením láme. Preto múdry rytier musí byť aj razumný.

Preto je reč jeho meč.
Preto vie kedy má hovoríť
a kedy ešte hovoriť netreba.
A to je otázka schopností a skúseností.


His Highness Emil

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.