Úloha rytierov Rádu Hospitalierov v súčasnosti

Rád Hospitalierov sv. Jána Jeruzalemského z Rodusu a Malty je najstarší historický Rád. Bol, je a samozrejme bude. Tento Rád dostal za úlohu, aby pripravili všetky kroky k tomu, aby sa mohlo plynule prejsť k transformácii Národa a všetkých plemien a kmeňov, ktoré existujú a fungujú vo Svete. Národnosť prišla až neskôr, ona prišla s demokraciou. Niekedy v období objavenia Ameriky… Nie je v tejto chvíli dôležité, že bežní ľudia tomu teraz nerozumejú, že ľudia žili v ilúzii o chode Sveta.

Suverénny Rád Hospitalierov nie je len najstarší Rád, ale je aj Rád, ktorý udeľoval a znova udeľuje Gramoty. To znamená, že v istom čase sme udelili Gramotu našim bratom Templárom, aj Maltézskemu Rádu. Na úrovni Magistrov a Grand Magistrov vieme presne, kto sú tí ľudia aj dnes. Ostatní rytieri v ostatných Rádoch mali svoje konkrétne úlohy. Ja nechcem ísť do detailov a nechcem sa pýtať, do akej miery ktorý Rád na svete pomohol svojmu Národu. Ja sa s nimi stretávam, rozprávam sa s nimi a vysvetľujem im, akým spôsobom to fungovalo. Aj ako to vzniklo, lebo oni to nevedia. Oni veľa nevedia a poniektorí nič nevedia. Poniektorí sa poobliekajú do všelijakých plášťov a tvária sa, akí sú rytieri. Rytier Rádu Hospitalierov vždy koná. Nerozpráva a nekonštatuje stav. Vie presne, čo má robiť. Nikoho k tomu nepotrebuje, aby vytvoril to, čo má vytvoriť. Ostatní sa pripoja, lebo Svetlí ľudia sa prejavujú, sami prichádzajú. Je to tým, že Rytieri z Rádu Hospitalierov sú tí, ktorým Národ uverí.  

Každý rytier Rádu Hospitalierov niečo podpisoval, preto to musí dodržiavať. Musí to dodržiavať bezpodmienečne, pretože my sme Svetlé Bratstvo. Nesieme Svetlo, Znanie, Múdrosť, Razum. Nesieme to, čo tu chýba, to čo nám civilizácie za niekoľko tisíc rokov úplne vymyli z nášho Vedomia, pretože celý tento starý systém bol postavený na lži. Keď je niečo postavené na lži, tak má Pravda ťažkú úlohu prejsť. Pravda je Pravda a lož je jej opakom. Do akej miery je niečo lož alebo Pravda, to je schopnosť, ktorou človek vie na základe rozvoja svojho Vedomia toto uloviť, rozpoznať, rozanalyzovať a potom oceniť. To je postup, ktorý sa vykonáva pri akejkoľvek informácii. Vždy je to tak a vždy to tak treba robiť. Odporúčam to.

Rytieri Rádu Hospitalierov nikdy nekonštatujú stav. My zisťujeme prostredníctvom svojich schopností, kde je – nazvime to choroba a potom ju – nazvime to liečime. Preto sme Hospitalieri. Liečime. Spoločnosť. Ak vychádzame z toho, že každá choroba vychádza z hlavy, tak treba ľuďom nastaviť hlavy, aby boli zdraví.

S tým súvisí aj životná energia. Keď má človek životnú energiu, žije. Keď mu životná energia ubúda, chorľavie. My budeme ľudí aj učiť, ako majú so svojou vlastnou životnou energiou zaobchádzať, ako majú pracovať s myšlienkou, so Slovom a so všetkým… kvôli tomu sme tu prišli. Keď bolo treba spoločnosti a ľuďom pomôcť, vždy prichádzali rytieri Rádu Hospitalierov.  

Keď rytier Rádu Hospitalierov niekde príde, tak väčšinou všetci počúvajú. Je to preto, lebo to, čo on hovorí, ostatní nevedia. Rytier Rádu Hospitalierov vie, že ak vchádza do nejakého magnetického poľa niečoho v Priestranstve, vie presne, ako sa má správať a okrem toho vie, čo konkrétne má prosiť, aby sa stalo. Niet viac odpovedí tam, kde rytier Hospitalier odpovie. Tam sa už nevyjednáva. Je rozhodnuté. Zároveň to znamená, že rytier preberá zodpovednosť. Za to, že tak rozhodol. Niekto rozhodnúť musí. Najlepšie je, keď každý rozhoduje za seba a najlepšie je, keď je daná každému tá schopnosť. A tá je len jedna – rozhodnúť za seba a byť za seba aj zodpovedný. Jedno s druhým súvisí. Nemôže mať človek možnosti a nebyť zodpovedný.

Všetko musí byť zaslúžené. Ak je niečo zaslúžené, je to požehnané. Rovnako aj členstvo v Ráde Hospitalierov je zaslúžené. Keď je zaslúžené, je aj požehnané. Ak je požehnané, otvárajú sa v človeku dvere, kde pracuje jedine a výlučne intuícia a predstavivosť. Nie len logika.

His Highness EmilZDROJ: Z rozhovorov pre Slovanské Noviny

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.