Meditácia nie je cieľom.

Spojenie so Zdrojom nastáva prirodzene. Tak prirodzene, ako prirodzene nastávajú procesy v prírode, ktorej sme súčasťou. To, čo sa dnes nazýva meditácia, je len odomknutie dverí, do ktorých je možné vstúpiť. Všetko ostatné je prirodzené spojenie… splynutie… Je to tak, ako vo všetkom. Keď rozumieme tomu, čo robíme, sme na dobrej ceste. Ak nerozumieme procesom, ktorých sa zúčastňujeme, podliehame rôznym nástrahám a riziku, že dôjdeme k výsledku, ktorý sme nechceli.

Pravé spojenie s tým, ČO JE,
(skutočné vzdanie sa Ega,
ktoré túži meditovať
)
nás dovedie k tomu,
čo chceme dosiahnuť.


Ego musí poznať svoje hranice
a musí dovoliť Podstate, ktorou sme,
aby rástla… aby sa spojila so svojim Zdrojom.

Ak tomu niečo bráni, treba to niečo definovať. Pomenovať. Odhaliť. Ego – to, čo si myslíte, že ste, určite odstúpi pred spojením Podstaty s Tvorcom. Ak Ego neustupuje, chráni spojenie. No ego určite nechráni Tvorcu …

Aby sa Pravda stala Životom, ktorý cez nás vstupuje do Sveta, je potrebné dovoliť Podstate ktorou sme, spojiť sa so Zdrojom Svetla, Lásky a so Silou tohto Zdroja. A to je úlohou Ega – ustúpiť, aby sa to stalo. 

Nepotrebujeme k tomu žiadne techniky. Techniky sú minulosťou. Spojenie so Zdrojom nastáva prirodzene. Tak prirodzene, ako prirodzene nastávajú procesy v prírode, ktorej sme súčasťou. To, čo sa dnes nazýva meditácia, je len odomknutie dverí, do ktorých je možné vstúpiť. Všetko ostatné je prirodzené spojenie… splynutie… Odomknutie dverí nestačí. Treba ich otvoriť. A po otvorení aj vstúpiť. Až tam nastane spojenie… splynutie…

Ešte jedno upozornenie. Nie je jedno, ktoré dvere otvoríte. Sú iba jedny dvere, ktoré vedú k Zdroju, z ktorého vzišla Podstata, ktorou sme. Doprajte si dostať sa k tým dverám bez Ega… len v očistení sa.  

Len čistí objavíte čistotu.Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.