Ako Ludvik XIV. ovplyvnil pôrody

Pred rokom 1600 rodili aj západné ženy v drepe, posediačky aj postojačky.To sa zmenilo, keď francúzsky kráľ Ludvik XIV. nariadil, že aby mohol byť svedkom pôrodu svojich detí, musia jeho ženy rodiť poležiačky.

Aj napriek tomu, že táto poloha sťažovala a strpčovala pôrod, celkom rýchlo sa rozšírila ako nemocničná pôrodná poloha. Aby bol tento spôsob pôrodu pre personál jednoduchší, francúzski lekári museli vynájsť pôrodné kliešte, aby sa tak vyhli nepriaznivým dôsledkom tejto neprirodzenej polohy. Behom krátkej doby sa rozmnožili pôrodnícke nástroje a začalo sa veriť, že pôrod je vždy ohrozujúca situácia, ktorá si vyžaduje nevyhnutnú lekárku prítomnosť a starostlivosť, aby prebehla hladko a bezproblémovo.

Stále populárnejší je názor, že ženy by sa mali pri pôrode riadiť vlastnými inštinktami.  Počet budúcich rodičiek, ktoré sa rozhodnú pre prirodzený pôrod, ktorým sa rozumie pôrod, pri ktorom sú vonkajšie zásahy obmedzené na minimum, stále rastie.

Francúzky pôrodník Michel Odent, jeden z najvýznamnejších zástancov prirodzeného pôrodu hovorí, že matka by sa nemala riadiť žiadnymi pravidlami, ale má počúvať svoj inštinkt, ktorý z nej robí odborníka na pôrod.  Doktor Odent dával svojim pacientkám úplnú voľnosť, aby postupovali podľa svojho priania a dokonca im dovolil sedieť vo vani s teplou vodou, aby zmiernil bolesť pri kontrakciách. Odtiaľ pochádza metóda pôrodu do vody.

Súčasné fyziologické poznatky ukazujú, že pôrod vo vertikálnej polohe – postojačky, alebo v podrepe – je rýchlejší a menej traumatizujúci. Univerzálna poloha pre pôrod však neexistuje. V najprimitívnejších komunitách sa ženy prvom pôrode riadia radami skúsenejších žien.

Prevzaté od Ginecologia y Obstetricia Acapulco

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.