Konanie Dobra

Slovo hriech v hebrejčine doslova znamená minúť, zmeškať. Znamená to minúť, alebo zmeškať prítomný moment vo svojom živote, keď sme mohli vykonať Dobro, prejaviť Lásku, pomôcť Človeku, Prírode, pripojiť sa k Tvorcovi. Nezmeškať to (nezhrešiť) sa dá iba vtedy, keď Človek dobre pozná zdroj Pravdy a Lásky, keď sa človek naozaj venuje Tvorcovi.

Dnes ľudia vyčítajú Bohu, že na nich zabudol, že im nepomáha, že dopúšťa neprávosť. Ak by to bola pravda, ak by naozaj Stvoriteľ odišiel z tohto Sveta, odišiel by s Ním Život. Lebo bez Neho niet života. A ak sme my ľudia dovolili, že do života, kde Dobro a Láska majú prevládať, sme vpustili aj iné hodnoty, je to len preto, lebo sme po tých iných hodnotách túžili.

Možno túžba spoznať temnú stránku života… možno slabosť byť dobrým… možno posadnutie prehnane zasahovať (či už v mene dobra, alebo zla), spôsobuje minutie sa s Dobrom. V každom okamihu máme možnosť konať Dobro. V každej situácii môžeme zareagovať tak, aby sme situáciu harmonizovali, vylepšovali, posilnili vzťahy medzi ľuďmi. Toto je naša úloha. Tieto situácie nesmieme míňať… toto nesmieme zameškať. Práve vtedy je tá chvíľa nezhrešiť… neminúť sa s možnosťou konať Dobro.

S úctou Milan 

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.