Pozdravujem Ťa, Národ

Views: 7

Zdravím vás drahí bratia, sestry, rodičia, dedovia, babičky, deti, niečí vnuci. Zdravím ťa Svetlý, milovaný ľud, ľud celej Zeme. Dovoľte mi v tento deň povedať vám o tom, čo viem a čo nás všetkých veľmi znepokojuje, čo znepokojuje mňa, čo mi nedá pokoj. Nedá mi pokoj, to klamstvo, tá krivda, tá vražda, tá zrada, tie zločiny ktoré páchajú na našej posvätnej zemi zradcovia RODu ľudského. Zradcovia našich duchovných hodnôt, nebeských hodnôt, zradcovia božskosti, zradcovia Všemohúceho.

Dnes, bohužiaľ, náš svet uviazol v tomto smilstve, v tejto špine. Táto špina sa vkradla do ľudského vedomia, do vedomia ľudí. Nezáleží na tom о aký rod, kmeň či druh sa jedná. Na toto špeciálne vymýšľali neexistujúce pojmy ako je aj národnosti. Na Zemi sú rody a plemená. Na zemi existuje jeden rod. Nebeský rod. Na zemi sú Ľudi (ľudia). Ľudi (ľudia) znamená ĽUbov Dobro Istina (Láska, Dobro, Istina). Keď je človek naplnený láskou, dobrom a istinou, to sú ľudia. Keď sme spolu, keď sme bratstvo, keď sme rodina. Veľká rodina, ako nám odkázal Všemohúci.

Sme Národ. Sme náš Rod. Náš Rod je Nebeský. Nebesá sú tam, kde niet besa. Kde niet týchto debilných psychopatov, dogmatikov, fanatikov. Kde niet týchto šialencov. Kde niet týchto nepriateľov Ľudského Rodu. Dostali sa medzi nás, lebo sme sa rozdelili, neboli sme jednotní. Pretože sme sa stali akýmisi národnosťami, uverili sme tomu. Stali sme sa nejakou civilizáciou, uverili sme tomu a zabudli sme na rod, národ, rody, kmene, našu kultúru. Zabudli sme na náš večný život. Vydali sme sa na cestu pekiel, na cestu civilizácie. Na cestu falošných, krivých hodnôt, toxínov a jedov, ničiacich náš rod a naše pokolenie.  

Krok za krokom odstraňujú celé rody a kmene Ľudského Rodu. A my sa naháňame za čím ?! Za tolerantnosťou. Naháňame sa za čím ?! Za falošnými hodnotami. Nechápete, že vás už dávno ničia? Nás všetkých ničia. A ničia nás tak, že my sami nasledujeme toto ničenie. Stratili sme rozum. Stratili sme vedomie. Stratili sme vieru. A čo je človek bez viery, bez rozumu, bez vedomia ?! To nie je človek. To je biomasa. A práve túto biomasu začínajú ničiť.  

Postupom času z vás urobili náboženstvá, postupom času z vás urobili národnosti. A všetko  najsilnejšie a najmocnejšie si nepriatelia ľudského rodu, votrelci, klamári a podvodníci, pripísali sami sebe. Z pokolenia na pokolenie vyvíjali nové nástroje na omámenie a ovládnutie ľudstva za účelom jeho zničenia. Jeho vlastnými rukami. Rukami zradcov а korupcie. Pomocou zrady, či dokonca sebazničenia. Ktokoľvek, kto zradil Všemohúceho, ktokoľvek, kto zradil rod, národ a vlasť, bude Rodom Nebeským odvrhnutý a bude zničený. To sú pradávne slová, to  nie sú tie krivé písmená, ktoré sa do vás strkajú z rôznych strán. Ktorých je plný internet. To sú tie slová, ktorých sa boja. Títo bastardi vedia, že budú zničení, ale nedokážu sa zastaviť. Sú posadnutí. Posadnutý krvou detí, ktoré konzumujú. Posadnutí tým adrenochrómom, posadnutí obetovaním a zabíjaním Božích detí. Ľudských detí. Koruny tvorenia.  

Oni sa s vami hrajú. A už sa z nich stali diabli. Ich cieľom je zničiť toho, koho sa boja. Národ. Boja sa národa. Pretože národ je iný. V každej krajine je národ iný.

Ľudia majú v sebe hodnoty Všemohúceho. On je náš ROD Nebeský. Má v sebe česť, dôstojnosť, spravodlivosť, milosrdenstvo, súcit, tvorivosť, rozvoj, lásku. Všetko to má v sebe aj národ. A oni vymysleli celý systém vyhladzovania národov. Oni všetci sú sprisahaní – aby zničili národ.

V poslednom čase počujeme veľa kritiky. Rozumnej kritiky. Aj ja som teraz ako kritik. Ako kritik situácie. Ale robím to za účelom, aby som sa mohol doklopať  do vášho Vedomia a aby som prebudil vašu dušu.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.