Slovo VIERA

VIERA (VERA) je spojením dvoch významov – VEdanie RA.
Vedanie znamená Poznanie.
RA je Zdroj Svetla Života – Životodárneho Svetla.
R – reč
A – Prvopočiatok, Zdroj, Duch, Boh

VieRa je Poznanie, ktoré nám umožňuje začať žiť. Žiť v Pravde, šťastne, žiť podľa vesmírnych pravidiel, takzvaných Konov. Jediné správne Poznanie o živote je VIERA. Nemýľte si Vieru s náboženstvami. Náboženstvá ľudí rozdeľujú. Viera ľudí spája. A spája ľudí aj so Zdrojom.

Zdroj je Život, Láska, Dobro. Je to Zdroj životodarnej Múdrosti, životodarnej energie, bez ktorej život v podobe, ako ju poznáme my, nemôže existovať. VieRa je pre každého človeka rovnaké Poznanie. Bez ohľadu na jeho náboženstvo, ktoré by malo slúžiť ako cesta k Poznaniu, cesta k dosiahnutiu toho, čo je VieRa.

VIERA – Vedanie RA – Poznanie Boha.
Poznanie Boha v každom z nás…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.