Nepoznáme celý príbeh

Views: 4

Pred dávnou dobou žil v jednej indiánskej dedine, starý muž. Mal neobyčajne krásneho koňa. Všetci ľudia v krajine o tom koni počuli. Bolo to nádherné zviera s bujnou hrivou, s dlhými lesknúcimi sa slabinami. Jeho svaly sa rozohrávali leskom a krásou pri každom pohybe.

Veľký Náčelník počul o tomto koni a vyslal svojho posla, aby sa muža spýtal, či si koňa od neho môže kúpiť. Posol uháňal tryskom k vigvamu starého muža. Keď tam dorazil, rýchlo zoskočil z koňa a postavil sa pred starého muža:
,,Prichádzam v mene Veľkého Náčelníka. Posiela Ti pozdrav a pýta sa, či si môže od teba kúpiť tvojho koňa.“
Starý muž bol človek vľúdny, dôstojný a rozvážny.
Chvíľu mlčal a nakoniec odpovedal:
,,Odovzdaj, prosím, moje pozdravy Veľkému Náčelníkovi a poďakuj mu za jeho láskavú ponuku. Ten kôň je však môj priateľ. Sme spoločníci. Poznám jeho dušu a on pozná moju. Nemôžem predať svojho priateľa.“

Posol odišiel. Za dva týždne kôň starého muža záhadne zmizol. Keď dedinčania počuli, že sa kôň stratil, všetci sa zhromaždili pred stanom starého muža.
,,Starý muž, to je ale veľká smola. Mohol si radšej predať svojho koňa Veľkému Náčelníkovi. Teraz nemáš ani koňa, ani peniaze, ktoré by si jeho predajom získal. To je ale smola!“
Starý muž sa na každého dedinčana pozrel svojimi láskavými očami a povedal:
,,Nie je to smola. Nie je to šťastie. Nepoznáme celý príbeh. Povedzme len, že ten kôň utiekol.“
Dedinčania odchádzali a krútili hlavou, lebo oni vedeli, že je to smola.

O mesiac neskôr sa kôň starého muža vrátil a za ním nasledovalo dvadsať ďalších nádherných koní. Každý z nich bol bujný a prekypoval vitalitou a energiou. Dedinčania bežali k starému mužovi.
,,Starý muž, starý muž, mal si pravdu! Nebola to smola, že ten kôň utiekol. Bolo to šťastie. Teraz nielen že máš svojho koňa späť, ale máš aj dvadsať ďalších krásnych koní. To je šťastie! To je šťastie!“
Starý muž zavrtel hlavou a s hlbokým súcitom povedal.
,,Nie je to dobré. Nie je to zlé. Nepoznáme celý príbeh. Povedzme len, že ten kôň sa vrátil.“
Ľudia odchádzali a krútili hlavami. Vedeli, že je to preveľké šťastie, mať toľko krásnych koní.

Starý muž mal jediného syna, ktorý začal kone drezírovať. Syn každý deň skoro ráno vstával, aby mohol pokračovať vo svojej práci. Jedno ráno sa starý muž prišiel na svojho syna pozrieť. Mladý muž sa vyšvihol na neosedlaného divokého čiernobieleho koňa s prirodzeným pôvabom. Kôň sa divoko vzpieral. Potom sa prudko rozbehol vpred. Zrazu sa prudko otočil vpravo a vzápätí vľavo. Zrazu jediným mocným kopnutím zadných nôh vyhodil čiernobiely kôň svojho jazdca vysoko do vzduchu. Syn starého muža dopadol na zem. Prach sa rozvíril, kôň sa rozbehol preč a syn zostal ležať nehybne
v kúdolí prachu. Mal zlomené obe nohy. Otec mu obe nohy znehybnil, aby ho mohol odniesť domov a tam ho ošetriť.
Všetci dedinčania sa zhromaždili pred ich stanom s veľkým nárekom a lamentovaním.
,,To je ale nešťastie! Máš pravdu, starý muž. To, že sa tvoj kôň vrátil, nebolo šťastie. Je to veľká smola! Teraz má tvoj jediný syn obe nohy zlomené a je z neho mrzák. Kto sa o teba postará, až celkom zostarneš? To je veľké nešťastie!“
Starý muž sa vzpriamil a vážnym hlasom povedal:
,,Nie je to smola. Nie je to šťastie. Nepoznáme celý príbeh. Povedzme len, že si môj syn zlomil obe nohy.“
Dedinčania odchádzali a krútili hlavami. Oni vedeli, že pre starého muža je to veľká smola.

V krajine vypukla veľká vojna. Veľký Náčelník povolal do boja všetkých mocných a mladých mužov
zo všetkých dedín v krajine. Bola to krutá vojna a dedinčania vedeli, že posielajú svojich synov na istú smrť. Vedeli, že ich už nikdy neuvidia. Ich bolesť bola obrovská. Opäť sa zhromaždili pri stane starého muža.
,,Mal si pravdu, starý muž, nie je to smola, že si tvoj syn zlámal obe nohy. Zachránil si tým život a ty ho môžeš mať pri sebe. My už svojich synov nikdy neuvidíme. Máš ty ale šťastie!“
Starý muž na nich pozrel a povedal:
,,Nie je to šťastie. Nie je to smola. Nepoznáme celý príbeh.“

*

Nepoznáme celý príbeh.
Dokonca ani vtedy nie, keď sme si istí,
že máme všetko pod kontrolou.
Všetko sa vyvíja,
svet, život,
my…
Nepoznáme celý príbeh.


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.