Disciplína

Views: 0

Ľudia nemajú radi disciplínu. Myslia si, že je to niečo, čo nepotrebujú. No tí, ktorí niečo vo svojom živote dosiahli, to dosiahli práve vďaka disciplíne. Chybou tejto doby je, že Systém ľudí presvedčil o tom, že disciplína ich oberá o slobodu… že disciplínou sloboda končí. A pritom – opak je Pravdou.

Disciplína vedie k morálke, k mravnosti, k slušnosti, vytvára šablónu chovania a myslenia, ktoré vedie k zdraviu, k spokojnosti, k šťastiu… je to disciplína, ktorá človeka oslobodzuje od nevedomosti, bezcieľnosti, od neschopnosti objaviť svoj Cieľ a dosiahnuť ho.

Konanie bez disciplíny je ako chodenie bez cieľa. Je jedno, čo robíš, keď v tom nie sú pravidlá vedúce k tomu, po čom túžiš. Kto len túži a robí si čo chce, ten len blúdi a nedosiahne nič. Disciplína v myslení je začiatkom pozitívnej zmeny, ktorá zasahuje celý život. Disciplína v komunikácii je prejavom disciplinovanej Mysle. A disciplína v konaní je Tvorenie toho, čo je Cieľom tvojho konania. Bez disciplíny tvoríš presný opak. Dosiahneš len zrkadlenie vlastnej Mysle.

Každý, kto je sám k sebe úprimný a má sa úprimne rád, raz vykročí cestou sebadisciplíny, aby si konečne užil Život v jeho plnej kráse a Sile. Život plný tajomných chvíľ, v ktorých máme chuť zastaviť Čas…


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.