Vzájomnosť

Views: 0

Úlohou Človeka je rozviazať uzly, ktorými je priviazaný k pohodlnosti, lenivosti, či k neschopnosti konať to, čo je osožné ľuďom. Ideálne by bolo, keby každý robil iba to, čo druhým prináša osoh. Až keď bude každý konať v prospech Celku, vytratia sa hádky, zloba, nenávisť a závisť.

Táto cesta začína prekonaním sa k nezištným skutkom, ktorých výsledok nie je odmena, ale vzájomná radosť. Vzájomnosť vedie k pochopeniu, že patríme k sebe, že priestranstvo, v ktorom žijeme, vzájomne ovplyvňujeme. Kto v tom priestranstve škodí, škodí všetkým. Kto pomáha a obnovuje, pomáha všetkým.

Úprimný záujem jeden o druhého, pochopenie, že nemôžem žiť šťastný život s nešťastnými susedmi, je začiatkom prerodu spoločnosti ľudí.

V posledných rokoch ľudia čakajú, že niekto príde a vyrieši všetky spoločenské a medziľudské problémy. No kto je ten Niekto? Čo ak to je niekto z nás? Čo ak si to Ty? Nie Ty, o ktorého život sa treba postarať, ale Ty, ktorý sa dokáže o svoj život postarať. Ak to pochopí každý, začneme sa starať sami o seba. Ak sa každý postará o seba, bude mať dostatok harmónie a síl na to, aby sa staral o druhých. O tých, ktorí sa snažia svoj život vylepšiť. Vtedy pochopíme aj to, že ak vylepším situáciu blízkemu človeku, vylepšujem tým situáciu sebe.

Nečakaj na nikoho. Vylepšuj. Vždy je čo vylepšovať…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.