Nedokončená skúsenosť – bežný stav

Views: 0

Bežný stav ľudskej Mysle je kopírovanie istej šablóny myslenia. Je to program, ktorý si takmer nikto neuvedomuje. Až keď sa človek stáva Pozorovateľom vlastného myslenia a vlastných rozhodnutí, začína vidieť a rozumieť, v akom štádiu sa jeho Myseľ nachádza.

Kopírovanie je bežný stav. Niečo vidím a ak sa mi to páči, snažím sa to dosiahnuť (skopírovať). Niečo počujem a ak je to podľa mňa dobré, začnem o tom hovoriť (kopírovať). Niekoho spoznám a ak sa mi páči, snažím sa určité jeho vlastnosti prijať (kopírovať). Pokiaľ ide o dobré a život obohacujúce hodnoty, je to v poriadku. No schopnosti človeka sú ďaleko väčšie… opakovanie a kopírovanie je robotická záležitosť.

Opakovanie a kopírovanie totiž zanecháva vo vnútri človeka nedokončenú skúsenosť. Tá ho znova núti urobiť to znova. A znova… až človek stráca citlivosť rozpoznania, či je jeho skutok dobrý, alebo zlý, prijateľný, alebo neprijateľný, pochopený, alebo nepochopiteľný pre svoje okolie.

Nedokončená skúsenosť
sa stáva otlačkom, akousi stopou v našom myslení, ktorá vytvára novú súčasť programu našej Mysle, uloženého v podvedomí. Podvedomé reakcie sú prevažne prejavom našich skúseností. Tie nedokončené tam samozrejme patria. Podvedomé reakcie sú reakcie nášho obranného systému, imunitného systému, nervového systému, svalového systému, tráviaceho systému… nie len reakcia osoby na vonkajší podnet. Preto sa treba naučiť spracovávať skúsenosti a vylepšovať svoje konanie natoľko, že sa sám stanem tvorcom nových činov a nových podmienok, v ktorých vznikajú nové možnosti. A nové skúsenosti.

Našou úlohou je vyjsť zo šablóny a začať na základe vlastných skúseností a vedomostí konať tvorením nových rozhodnutí a činov. Čím sú tie činy čistejšie a čestnejšie, tým krajší život a svet okolo seba tvoríme.

Tvorením Dobra pre Celok, získavame vlastný prospech a Radosť bez toho, aby to bol prvotný zámer našej činnosti. Tak sa hromadí Radosť v Mysli, v Živote človeka.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.