Sú to len začiatky…

Views: 1

Na začiatku, keď sa začínate zaoberať sami sebou, svojim životom a zmyslom života, začínate najskôr skúmať seba. Sledujete svoje telo, svoju myseľ, myšlienky, svoje pocity… a myslíte si, že to všetko ste vy. A tak skúmate, ako fungujete, ako reagujete, ako si viete zlepšiť zdravie, vylepšiť situácie v živote. Ste to vy, kto o tom všetkom rozhoduje, kto to všetko pozoruje…

Ste to vy, kto to všetko pozoruje…

Tak… čo pozorujete? Koho?
Ako to teda je?

Nachádzate sa v hmote. Hmota je schopná držať sa pokope určitý čas. Aj to sa dá odpozorovať. Aj ľudské telo má svoj vymedzený čas svojej existencie v hmote. Keď to pochopíte, začnete venovať pozornosť tomu, ako ten vymedzený čas využiť na to, aby telo vydržalo o niečo dlhšie a aby bolo o niečo zdravšie. Chcete byť zdravší, silnejší, výnimočnejší, než doteraz.

Začínate chápať aj to, že práca s Mysľou je dôležitejšia, než sa zdá. Vnímate rozdiel medzi myslením a pozorovaním myslenia. Uvedomenie a rozpoznanie toho rozdielu vám dáva poznať, kto pozoruje myslenie – že je to čisté Vedomie. Nedá sa vidieť, nedá sa ho dotknúť, nedá sa ho chytiť. Je nehmotné, slobodné, nezávislé od hmoty, od smrti, od času.

A to sú len začiatky…


Žijeme Vedome ?


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.